Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood Svenska AB (publ) publicerar kvartalsrapport Q1 2021: På väg mot återhämtning med ett starkt avslut på kvartalet

<p><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&rdquo;Efter en svagare inledning avslutades f&ouml;rsta kvartalet med ett mycket starkt resultat i mars. Kvartalet p&aring;verkades av pandemin med en viss nedg&aring;ng i int&auml;kter j&auml;mf&ouml;rt med f&ouml;reg&aring;ende &aring;r, men effekterna av detta motverkas av genomf&ouml;rda kostnadsanpassningar och den snabbt v&auml;xande digitala leveransen. D&auml;rmed lyckas vi h&aring;lla en relativt stabil EBITDA-marginal. Det starka marsresultatet och en god utveckling under april g&ouml;r att v&aring;ren inleds positivt.&rdquo;</span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Utdrag ur VD Joachim Moraths kommentar till rapporten</em></span></span><br />
&nbsp;</p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>F&ouml;rsta kvartalet i sammandrag</strong></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande v&auml;rden f&ouml;reg&aring;ende &aring;r.</span></span></p>

<ul>
<li style="font-size: 10pt; margin-left: 8px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nettooms&auml;ttning f&ouml;r f&ouml;rsta kvartalet uppgick till 193,5 mkr (208,4) motsvarande en oms&auml;ttningsminskning om &ndash;7,2 procent (2,0).</span></span></li>
<li style="font-size: 10pt; margin-left: 8px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Resultat f&ouml;re avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,8 mkr (24,2) motsvarande en EBITDA marginal om 10,7 procent (11,6).</span></span></li>
<li style="font-size: 10pt; margin-left: 8px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">R&ouml;relseresultat (EBIT) uppgick till 4,9 mkr (11,2).</span></span></li>
<li style="font-size: 10pt; margin-left: 8px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Resultat per aktie f&ouml;re och efter utsp&auml;dning uppgick till 0,03 kr (0,08). </span></span></li>
<li style="font-size: 10pt; margin-bottom: 11px; margin-left: 8px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Feelgood f&aring;r fortsatt f&ouml;rtroende att leverera f&ouml;retagsh&auml;lsov&aring;rd till Volvo Cars drygt 26 000 anst&auml;llda. Feelgoods uppdrag g&auml;ller f&ouml;r hela Volvo Cars i Sverige och l&ouml;per i tre &aring;r med m&ouml;jlighet till f&ouml;rl&auml;ngning. Volvo Cars anst&auml;llda har kunnat ta del av Feelgoods f&ouml;retagsh&auml;lsov&aring;rd sedan 2002, d&aring; samarbetet startade.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></li>
</ul>

<table align="left" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse; border:none; margin-left:7px; margin-right:7px; width:0px">
<tbody>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:1px solid black; height:36px; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:237px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Belopp i mkr</span></strong></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:1px solid black; height:36px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Jan-mar 2021</span></strong></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:1px solid black; height:36px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Jan-mar 2020</span></strong></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:1px solid black; height:36px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:76px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Apr 2020-mar 2021</span></strong></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:1px solid black; height:36px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Jan-dec 2020</span></strong></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:237px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Nettooms&auml;ttning</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">193,5</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">208,4</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:76px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">728,0</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">724,1</span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:237px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Resultat f&ouml;re avskrivningar (EBITDA)</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">20,8</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">24,2</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:76px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">77,7</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">81,1</span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:237px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">R&ouml;relseresultat (EBIT)</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">4,9</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">11,2</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:76px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">16,4</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">22,7</span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:237px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Resultat f&ouml;re skatt (EBT)</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">3,6</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">10,3</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:76px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">11,8</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">18,4</span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:237px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Periodens resultat per aktie f&ouml;re utsp&auml;dning (kr)</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">0,03</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">0,08</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:76px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">0,09</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">0,14</span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:237px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Periodens resultat per aktie efter utsp&auml;dning (kr)</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:65px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">0,03</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">0,08</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:76px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">0,09</span></span></span></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:20px; padding:0cm 7px; text-align:right; vertical-align:top; width:66px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">0,14</span></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Kontaktpersoner</strong></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Joachim Morath, VD, 070-213 08 23</span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="mailto:joachim.morath@feelgood.se&quot; style="color:#0563c1; text-decoration:underline">joachim.morath@feelgood.se</a></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cecilia H&ouml;jg&aring;rd H&ouml;&ouml;k, CFO, 070-092 24 84</span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="mailto:cecilia.hojgardhook@feelgood.se&quot; style="color:#0563c1; text-decoration:underline">cecilia.hojgardhook@feelgood.se</a></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<br />
Denna information &auml;r s&aring;dan information som Feelgood Svenska AB (publ) &auml;r skyldigt att offentligg&ouml;ra enligt EU:s marknadsmissbruksf&ouml;rordning och lagen om v&auml;rdepappersmarknaden. Informationen l&auml;mnades, genom verkst&auml;llande direkt&ouml;rens f&ouml;rsorg, f&ouml;r offentligg&ouml;rande den 30 april 2021 kl. 08:00 CET.</span></span><br />
&nbsp;</p>