Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood Svenska AB (publ) publicerar delårsrapport Q3 2020

”Vår förmåga att anpassa oss efter kundernas förändrade behov, vår höga digitaliseringsgrad, snabbt genomförda besparingar och de statliga stöd vi har erhållit, har tillsammans inneburit att kvartalets resultat till och med var något bättre än föregående år.”

Utdrag ur VD Joachim Moraths kommentar till rapporten

Tredje kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 125,1 mkr (138,4) motsvarande en minskning om –9,6 procent (9,2).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till–0,5 mkr (–1,6) motsvarande en EBITDA marginal om –0,4 procent (–1,2).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till –13,0 mkr (–13,7).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,10 kr (–0,11). Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (106 290 371).
 • Feelgood förändrar i koncernledningen och har utsett Cecilia Höjgård Höök till Chief Financial Officer (CFO). Cecilia har tidigare haft denna roll på Feelgood och väljer nu att komma tillbaka. Cecilia kommer att tillträda rollen som CFO senast 2 december 2020.

Första nio månaderna i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättning för nio månader uppgick till 519,4 mkr (555,9) motsvarande en minskning om –6,6 procent (11,2).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 42,2 mkr (51,4) motsvarande en EBITDA marginal om 8,1 procent (9,2).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,0 mkr (15,8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,01 kr (0,09). Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (106 290 371).
 • Fr.o.m den 1 januari är Alna Sverige AB en del av Feelgood. Alna Sverige AB är verksamt inom beroendeproblematik och skadligt bruk i arbetslivet. Förvärvet är en del i Feelgoods tillväxtstrategi och stärker Feelgoods position inom beroendeproblematik, se vidare not 5.
 • Fr.o.m den 1 april 2020 är Företagshälsan FHC AB en del av Feelgood. Förvärvet är en del i Feelgoods tillväxtstrategi och stärker Feelgoods position i Blekinge. Förvärvet är också en viktig förbättring för Feelgoods kunder lokalt, se vidare not 5.
   

Belopp i mkrJul-sep 2020Jul-sep 2019Jan-sep 2020Jan-sep 2019Okt 2019-sep 2020Jan-dec 2019

Nettoomsättning125,1138,4519,4555,9739,6776,2

Resultat före avskrivningar (EBITDA)–0,5–1,642,251,476,385,5

Rörelseresultat (EBIT)–13,0–13,71,015,822,637,4

Resultat före skatt (EBT)–13,8–14,6–1,612,918,833,3

Periodens resultat per aktie före utspädning (kr)–0,10–0,11–0,010,090,140,24

Periodens resultat per aktie efter utspädning (kr)–0,10–0,11–0,010,090,140,24


Kontaktpersoner

Joachim Morath, VD, 070-213 08 23

joachim.morath@feelgood.se

Eva Modner, tf CFO, 070-467 60 90

eva.modner@feelgood.se

 
Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 08:00 CET.