Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood Svenska AB (publ) publicerar delårsrapport Q2 2020

”Vår förmåga till anpassning till våra kunders förändrade behov och att tidigt ta beslut om åtgärder för att anpassa resurserna har resulterat i att kvartalet trots allt redovisar ett positivt resultat.”

Utdrag ur VD Joachim Moraths kommentar till rapporten

Andra kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 185,8 mkr (213,1).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 18,5 mkr (28,6) motsvarande en EBITDA marginal om 9,9 procent (13,4).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,8 mkr (16,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 kr (0,11).
 • Fr.o.m den 1 april 2020 är Företagshälsan FHC AB en del av Feelgood. Förvärvet är en del i Feelgoods tillväxtstrategi och stärker Feelgoods position i Blekinge. Förvärvet är också en viktig förbättring för Feelgoods kunder lokalt.
 • Region Stockholm ökar tillgängligheten online genom utökat samarbete med Feelgood via appen Alltid öppet.
 • Vinnaren i det av Feelgood instiftade priset Sveriges Friskaste Företag 2019 blev Returpack Pantamera i Norrköping.

Första halvåret i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättning för första halvåret uppgick till 394,3 mkr (417,5).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 42,6 mkr (53,0) motsvarande en EBITDA marginal om 10,8 procent (12,7).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 14,0 mkr (29,5).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 kr (0,20).
 • Fr.o.m den 1 januari är Alna Sverige AB en del av Feelgood. Alna Sverige AB är verksamt inom beroendeproblematik och skadligt bruk i arbetslivet. Förvärvet är en del i Feelgoods tillväxtstrategi och stärker Feelgoods position inom beroendeproblematik.
 • Mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av det nya coronaviruset, beslutade årsstämman att inte lämna någon utdelning för 2019.
 • Feelgood och Stockholms stad tecknade nytt avtal på två år med möjlighet till förlängning. Avtalet utökar samarbetet till att omfatta samtliga förvaltningar och bolag.

Belopp i mkrApr-
jun
2020
Apr-
jun
2019
Jan-
jun
2020
Jan-
jun
2019
Jul
2019-jun
2020
Jan-
dec
2019

Nettoomsättning185,8 213,1 394,3 417,5 752,9 776,2 

Resultat före avskrivningar (EBITDA)18,5 28,6 42,6 53,0 75,2 85,5 

Rörelseresultat (EBIT)2,8 16,6 14,0 29,5 21,9 37,4 

Resultat före skatt (EBT)1,9 15,6 12,2 27,6 18,0 33,3 

Periodens resultat per aktie före utspädning (kr)0,02 0,11 0,09 0,20 0,13 0,24 

Periodens resultat per aktie efter utspädning (kr)   0,02 0,11 0,09 0,20 0,13 0,24 

    
Kontaktpersoner

Joachim Morath, VD, 0702-13 08 23
joachim.morath@feelgood.se

Eva Modner, tf CFO, 070-467 60 90
eva.modner@feelgood.se

Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 08:00 CET.