Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood Svenska AB (publ) publicerar delårsrapport Q2 2019: Ökad tillväxt och förbättrad vinst

”Andra kvartalet var fortsatt stabilt positivt för Feelgood med en omsättningstillväxt på 13,3 procent och ett ökat rörelseresultat trots kostnadskrävande investeringar och affärsutveckling.”

Utdrag ur VD och koncernchef Joachim Moraths kommentar till rapporten

Andra kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 213,1 mkr (188,1) motsvarande en omsättningstillväxt om 13,3 procent (0,9).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28,6 mkr (17,7) motsvarande en EBITDA marginal om 13,4 procent (9,4).
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 5,7 procent till 16,6 mkr (15,7).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,11 kr (0,11). Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (104 207 038).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,11 kr (0,11). Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (105 309 458).
 • Feelgoods nya vårdapp Feelgood Frisk presenterades.
 • Flera stora avtal vunna, bland dem Peab, Region Stockholm, Region Östergötland.

Första halvåret i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättning för första halvåret uppgick till 417,5 mkr (373,1) motsvarande en omsättningstillväxt om 11,9 procent (3,5).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 53,0 mkr (31,7) motsvarande en EBITDA marginal om 12,7 procent (8,5).
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 5,7 procent till 29,5 mkr (27,9).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,20 kr (0,20). Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (104 073 704).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,20 kr (0,20). Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (105 428 598).
 • Fr.o.m den 1 januari 2019 konsolideras förvärvet av Helsa Företagshälsovård Sverige AB i Feelgoods siffror, se vidare not 5.
 • Vinnaren i det av Feelgood instiftade priset Sveriges Friskaste Företag 2018 blev Byggmästarn i Skåne.

Belopp i mkrApr-
jun
2019Apr-jun
2018Jan-jun
2019Jan-jun
2018Jul 2018-
jun 2019Jan-dec
2018

Nettoomsättning213,1188,1417,5373,1740,0695,5

Resultat före avskrivningar (EBITDA)28,617,753,031,762,641,4

Rörelseresultat (EBIT)16,615,729,527,935,433,9

Nettoresultat (EBT)15,615,527,627,433,132,9

Resultat per aktie före utspädning (kr)0,110,110,200,200,240,24

Resultat per aktie efter utspädning (kr)0,110,110,200,200,240,24

Kontaktpersoner

Joachim Morath, VD och koncernchef, 0702-13 08 23
joachim.morath@feelgood.se

Niklas Mahlin, tillförordnad CFO, 0722-50 70 55
niklas.mahlin@feelgood.se

Denna information är sådan information som Feelgood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 8 juli 2019 kl.08:00 CET.