Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

Feelgood Svenska AB (publ) publicerar Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021: Återhämtning och god lönsamhet

”Denna halvårsrapport för 2021 väntas bli Feelgoods sista som börsnoterat bolag, sedan den finska hälsokoncernen Terveystalo har tagit över som huvudägare och lagt ett rekommenderat bud på hela Feelgood. Rapporten visar en stabil utveckling under en fortsatt utmanande period. Vi ser viss återhämtning av intäkterna men ännu under nivåerna före covid-19 pandemin. Lönsamheten är god vilket delvis förklaras av en stigande andel digitala tjänster.”

Utdrag ur VD Joachim Moraths kommentar till rapporten

Andra kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

  • Nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 206,2 mkr (185,8).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 27,2 mkr (18,5) motsvarande en EBITDA marginal om 13,2 procent (9,9).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,0 mkr (2,8).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 kr (0,02).
  • Den 9 juni 2021 förvärvade den finska vårdkoncernen Terveystalo genom Terveystalo Healthcare Oy 72,14 procent av samtliga aktier i Feelgood Svenska AB. Terveystalo har som avsikt att förvärva samtliga aktier i Feelgood och bolaget har lämnat ett kontant budpliktserbjudande till kvarvarande aktieägare.

Första halvåret i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

  • Nettoomsättning för första halvåret uppgick till 399,7 mkr (394,3).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 47,9 mkr (42,6) motsvarande en EBITDA marginal om 12,0 procent (10,8).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 15,9 mkr (14,0).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 kr (0,09).
  • Feelgood får fortsatt förtroende att leverera företagshälsovård till Volvo Cars drygt 26 000 anställda. Feelgoods uppdrag gäller för hela Volvo Cars i Sverige och löper i tre år med möjlighet till förlängning. Volvo Cars anställda har kunnat ta del av Feelgoods företagshälsovård sedan 2002, då samarbetet startade.
 

Belopp i mkr

Apr-jun
2021
Apr-jun
2020
Jan-jun 2021 Jan-jun 2020 Jul 2020-jun
2021
Jan-dec
2020
Nettoomsättning 206,2 185,8 399,7 394,3 744,5 724,1
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 27,2 18,5 47,9 42,6 89,8 81,1
Rörelseresultat (EBIT) 11,0 2,8 15,9 14,0 31,0 22,7
Resultat före skatt (EBT) 10,1 1,9 13,8 12,2 26,6 18,4
Periodens resultat per aktie före utspädning (kr) 0,08 0,02 0,10 0,09 0,20 0,14
Periodens resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,08 0,02 0,10 0,09 0,20 0,14

  
Kontaktpersoner

Joachim Morath, VD, 070-213 08 23
joachim.morath@feelgood.se

Cecilia Höjgård Höök, CFO, 070-092 24 84
cecilia.hojgardhook@feelgood.se

  
Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl. 08:00 CET.