Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood studenthälsa för Göteborgs universitet och Chalmers

Feelgood studenthälsa för Göteborgs universitet och Chalmers

Feelgood har fått förnyat förtroende som leverantör av studenthälsan för både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Det nya fyraåriga avtalet, som träder i kraft 1 april, ger möjlighet att fortsätta vårt hälsofrämjande samarbete och vara en kärnresurs för 66 000 studenters välbefinnande i Göteborg.

- Det är med stor entusiasm vi ser på förlängningen av vårt samarbete med dessa framstående lärosäten. Det bekräftar vårt engagemang och vår förståelse för studenters behov och välmående. Vi är redo att välkomna och stödja ännu fler studenter genom våra initiativ, säger Nilla Antonsson, regionchef för Feelgood region Väst.

Studentlivet präglas tyvärr ofta av hög stress och press, ekonomiska utmaningar, planering och ibland ensamhet som nyinflyttad i en studentstad, likväl som onda ryggar av dålig studiemiljö. Feelgood har noterat en växande oro bland studenter för allt som pågår i omvärlden, framtida jobb och egen ekonomi. I detta erbjuder Feelgood proaktivt stöd och konkreta verktyg för både psykisk och fysisk hälsa, både för att förebygga ohälsa och hantera besvär. Verktyg de behöver för att lyckas och stöd i deras strävan efter ett hälsosamt och hållbart studieliv.

- Genom vår långa vana inom företagshälsa, där det hälsostrategiska arbetet har fokus på alla nivåer (individ, grupp och organisation), är det naturligt för oss att skapa större förändringar. Tillsammans med samordnarna på respektive lärosäte har vi lyckats lyfta studenthälsan och arbetsmiljön högre upp på dagordningen, vilket har lett till att studenternas röster blivit starkare och deras välmående fått en mer framskjuten plats, säger Nilla Antonsson.

- Med fyra år av samarbete bakom oss, siktar vi nu på att utöka vår räckvidd och nå fler studenter i behov av stöd. Vår mission är att bidra till en positiv studiemiljö och lysa upp framtiden för varje student vi möter. Det är ett löfte vi ger med stolthet, avslutar Nilla Antonsson.

Det här kan studenthälsan hjälpa till med: stresshantering, uppskjutande-beteende, struktur och planering, prestationsångest, ergonomi och arbetsbelastning, livsstil – fysisk aktivitet, sömn och kost samt medicinska kontroller kopplade till specifika utbildningar.

Läs mer: https://feelgood.se/privathalsa/studenthalsa/studenthalsa-goteborg  

 

För mer information kontakta:

Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 152 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder över 1,1 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se