Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood: Kommuniké från extra bolagsstämma 2021-08-02

<p>Extra bolagsst&auml;mman i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.) h&ouml;lls idag den 2&nbsp;augusti 2021 i Stockholm, varvid aktie&auml;garna fattade f&ouml;ljande beslut.</p>

<p><strong>F&ouml;r&auml;ndringar i styrelsens sammans&auml;ttning</strong><br />
St&auml;mman beslutade att entlediga samtliga befintliga styrelseledam&ouml;ter samt att&nbsp;utse Ville Iho, Ilkka Laurila och Elina Saviharju som nya styrelseledam&ouml;ter f&ouml;r&nbsp;tiden intill slutet av n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma. Det beslutades vidare att utse Ville Iho som&nbsp;styrelseordf&ouml;rande.</p>
&nbsp;

<p><em>F&ouml;r mer information kontakta:</em></p>

<p>Cecilia H&ouml;jg&aring;rd H&ouml;&ouml;k, CFO Feelgood, 070-092 24 84,&nbsp;cecilia.hojgardhook@feelgood.se</p>