Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

Feelgood: Kommuniké från extra bolagsstämma 2021-08-02

Extra bolagsstämman i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.) hölls idag den 2 augusti 2021 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Förändringar i styrelsens sammansättning
Stämman beslutade att entlediga samtliga befintliga styrelseledamöter samt att utse Ville Iho, Ilkka Laurila och Elina Saviharju som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att utse Ville Iho som styrelseordförande.

 

För mer information kontakta:

Cecilia Höjgård Höök, CFO Feelgood, 070-092 24 84, cecilia.hojgardhook@feelgood.se