Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood i nytt avtal med Region Stockholm – ska hjälpa drygt 45 000 anställda till friskare arbetsplatser

Feelgood har tecknat nytt avtal med Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) gällande företagshälsovård. Det står klart efter att Feelgood vunnit en offentlig upphandling där Region Stockholm rankade Feelgood högst avseende kvalitet. Feelgood förnyar därmed avtalet med Region Stockholm.

Region Stockholm är en av Feelgoods största kunder och det nya avtalet säkerställer ett nära samarbete med regionen i ytterligare minst tre år med möjlighet till förlängning. Avtalet omfattar Region Stockholms medarbetare som får ta del av Feelgoods breda utbud av tjänster inom företagshälsovård: från systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande insatser till rehabilitering vid behov.

– Feelgood var det företag som sammantaget fick högst utvärdering avseende kvalitet och den leverantör som bäst svarade upp till de kriterier som vi specificerade i vår upphandling, där vi avidentifierat anbudsgivarna, säger Katrin Kopp, HR Strateg arbetsmiljö på Region Stockholm.

– Vi ser det som ett stort förtroende att få fortsätta vara Region Stockholms leverantör av företagshälsovård. Vår utgångspunkt är att erbjuda allt för det moderna arbetslivet med fokus på att skapa friska arbetsplatser. Vi ser fram emot att få fortsätta göra detta tillsammans med Region Stockholm, säger, Jens Olofsson, försäljningschef Feelgood.

Avtalet gäller från 2020-01-01 till 2022-12-31 med möjlighet till förlängning om ytterligare ett år.

Stockholm 2019-06-26
Feelgood Svenska AB (publ)

För mer information, kontakta:

Jens Olofsson
Försäljningschef, Feelgood
Telefon: 073-687 12 14
E-post: jens.olofsson@feelgood.se

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 070-213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Med visionen att ha Sveriges friskaste kunder får vi människor och organisationer att må bra. Vi vet att företag och organisationer som satsar på sina medarbetares livskvalitet gör en lönsam investering. Att systematiskt och förebyggande arbeta med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehab eller krishantering leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader. Därför erbjuder Feelgoods specialister allt som behövs för det moderna arbetslivet. Feelgood har nu 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 120 platser i Sverige (i egen regi eller med partners) Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.