Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood förvärvar Växjö Hälsoforum

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Feelgood F&ouml;retagsh&auml;lsov&aring;rd AB har idag tecknat avtal om f&ouml;rv&auml;rv av V&auml;xj&ouml; H&auml;lsoforum som har varit etablerade som stark lokal akt&ouml;r i 50 &aring;r. Aff&auml;ren &auml;r en del av Feelgoods tillv&auml;xtstrategi och st&auml;rker positionen som rikst&auml;ckande och ledande h&auml;lsof&ouml;retaget f&ouml;r det moderna arbetslivet.</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Jag &auml;r v&auml;ldigt glad att vi har m&ouml;jlighet att g&ouml;ra det h&auml;r f&ouml;rv&auml;rvet. Det &auml;r ett steg i v&aring;r strategi att st&auml;rka den lokala n&auml;rvaron p&aring; viktiga marknader. Vi har redan idag ett v&auml;l fungerande samarbete mellan bolagen och V&auml;xj&ouml; H&auml;lsoforum har m&aring;nga starka kundrelationer som vi ser fram emot att bygga vidare p&aring;, s&auml;ger Joachim Morath, vd p&aring; Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">V&auml;xj&ouml; H&auml;lsoforum har sin huvudverksamhet i V&auml;xj&ouml; d&auml;r man verkat i &ouml;ver 50 &aring;r med l&aring;ngvariga kundrelationer med lokala f&ouml;retag och offentliga verksamheter. V&auml;xj&ouml; H&auml;lsoforum har alltid v&auml;rnat den kundn&auml;ra relationen. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&nbsp;- Feelgood &auml;r ett stabilt f&ouml;retag med en stark vision. Man har kommit l&aring;ngt med sin digitala utveckling, vilket nu kommer oss till del, liksom en gedigen produktportf&ouml;lj. Den lokala f&ouml;rankringen kommer att best&aring;, n&aring;got som &auml;r viktigt b&aring;de f&ouml;r oss och f&ouml;r v&aring;ra kunder, s&auml;ger Mikael Bonik, vd p&aring; V&auml;xj&ouml; H&auml;lsoforum.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">F&ouml;rv&auml;rvet genomf&ouml;rs genom att Feelgood f&ouml;rv&auml;rvar samtliga aktier i bolaget. Tilltr&auml;de sker i augusti 2023.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>F&ouml;r mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&Aring;sa Rex Nyg&aring;rd, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Cecilia H&ouml;jg&aring;rd H&ouml;&ouml;k, CFO Feelgood, 070-092 24 84, cecilia.hojgardhook@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="border:none; margin-bottom:4px; margin-top:8px; padding:0cm"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt">Feelgood &auml;r Sveriges ledande h&auml;lsof&ouml;retag f&ouml;r det moderna arbetslivet. Vi hj&auml;lper f&ouml;retag och organisationer att f&ouml;rb&auml;ttra produktivitet och s&auml;nka kostnader genom att arbeta systematiskt och f&ouml;rebyggande med arbetsmilj&ouml;, h&aring;llbar h&auml;lsa, ledarskap, medarbetarskap, skadligt bruk och vid behov rehabilitering eller krishantering. Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som m&ouml;ter kunderna b&aring;de digitalt och p&aring; 127 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och &auml;gs sedan 2021 av den finska v&aring;rdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></p&gt;