Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood förvärvar Jobbhälsan i Norr

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Feelgood Svenska AB har idag tecknat avtal om förvärv av Jobbhälsan i Norr, stark aktör med huvudkontor i Piteå. Affären är en del av Feelgoods tillväxtstrategi och stärker Feelgoods position i Norrbotten och som ledande hälsoföretaget för det moderna arbetslivet.</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Jag är väldigt glad att vi har möjlighet att göra det här förvärvet. En central del i vår strategi är att stärka den lokala närvaron på viktiga marknader. Norrbotten är en region med stark ekonomisk tillväxt och Jobbhälsan i Norr har gott renommé och namnkunniga stora kunder, så vi ser fram emot utvecklingen tillsammans, säger Joachim Morath, VD på Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Jobbhälsan i Norr AB har sin huvudverksamhet i Piteå där man verkat i över 40 år. Idag finns verksamhet även i Luleå och Älvsbyn. Jobbhälsan har långvariga kundrelationer med större och mindre företag samt kommuner. Jobbhälsan har alltid värnat den kundnära relationen.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&nbsp;-Med Feelgood ser vi att vi får behålla den lokala och kundnära relationen och samtidigt få en stark ägare som ger stabilitet. Tillsammans stärker vi positionen lokalt och möjliggör utveckling regionalt samtidigt som vi kan nyttja Feelgoods rikstäckning. Feelgood har gjort stora satsningar och kommit långt i digitaliseringen, vilket kommer att kunna tillföra mycket till våra kunder och våra medarbetare säger Ann-Sofi Ökvist, VD på Jobbhälsan.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Förvärvet genomförs genom att Feelgood förvärvar samtliga aktier i bolaget. Tillträde till förvärvet 1 maj 2022.</span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Cecilia Höjgård Höök, CFO Feelgood, 070-092 24 84, cecilia.hojgardhook@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="border:none; margin-bottom:4px; margin-top:8px; padding:0cm"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt">Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 125 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder över 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></p&gt;