Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood förvärvar FöretagsHälsan FHC AB

Feelgood Svenska AB har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i FöretagsHälsan FHC AB. Tillträdet sker den 1 april 2020. Förvärvet är en del i Feelgoods tillväxtstrategi och stärker Feelgoods position i Blekinge. Förvärvet är också en viktig förbättring för Feelgoods kunder lokalt.

FöretagsHälsan FHC AB har 19,4 heltidsanställda och 12 externa konsulter i Karlskrona och Ronneby och omsatte ca 25 mkr 2019.

  • Förvärvet av FöretagsHälsan FHC AB är helt i linje med vår ambition att skapa en genomtänkt geografisk närvaro för Feelgood. Det är roligt att kunna välkomna en så välskött och kompetent organisation som FöretagsHälsan FHC till oss. Vi ser detta som ytterligare ett steg i att skapa värde för våra kunder, säger Joachim Morath, vd Feelgood.
     
  • I takt med omvärldens utveckling och FöretagsHälsans kunders växande behov kommer samgåendet med Feelgood mycket lämpligt. Tillsammans stärker vi förmågan att leverera modern företagshälsovård både digitalt och fysiskt till alla våra kunder i Blekinge, säger Angelica Strandberg, vd FöretagsHälsan FHC.

Förvärvet förväntas bidra positivt till underliggande EBIT 2020 och kommer att omfattas av samma långsiktiga finansiella mål som koncernen i övrigt.

Stockholm 2020-02-18               
Feelgood Svenska AB (publ)

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
Vd, Feelgood
Telefon 08-545 810 00
E-post joachim.morath@feelgood.se

Ulrika Westh
Regionchef Syd, Feelgood
Telefon 040-10 28 70
E-post ulrika.westh@feelgood.se

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.