Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood förvärvar Clarahälsan

Feelgood Företagshälsovård AB har idag tecknat avtal om förvärv av Clarahälsan AB som har varit etablerade som stark lokal aktör i över 70 år. Affären är en del av Feelgoods tillväxtstrategi och stärker positionen som rikstäckande och ledande hälsoföretaget för det moderna arbetslivet.

- Jag är väldigt glad att vi har möjlighet att göra det här förvärvet. Det är ett steg i vår strategi att stärka den lokala närvaron på viktiga marknader. Vi har redan idag ett väl fungerande samarbete mellan bolagen och Clarahälsan har många starka kundrelationer som vi ser fram emot att bygga vidare på, säger Stefan Kullgren, vd på Feelgood.

Clarahälsan har sin huvudverksamhet i Karlstad där man verkat i över 70 år med långvariga kundrelationer med lokala företag och offentliga verksamheter. Clarahälsan har alltid värnat den kundnära relationen.

- Feelgood är ett stabilt företag med en stark vision. Man har kommit långt med sin digitala utveckling, vilket nu kommer oss till del, liksom en gedigen produktportfölj. Den lokala förankringen kommer att bestå, något som är viktigt både för oss och för våra kunder, säger Mikael Löfberg, styrelseordförande på Clarahälsan.    

Förvärvet genomförs genom att Feelgood förvärvar samtliga aktier i bolaget. Tillträde sker i juli 2024.

För mer information kontakta:

Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se

Eva Söderlund Eliasson, affärsområdeschef Företagshälsa, 076-949 87 65, Eva.SoderlundEliasson@feelgood.se

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap, skadligt bruk och vid behov rehabilitering eller krishantering. Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 152 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,1 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare Oy. www.feelgood.se