Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood första företagshälsa i Sverige att certifieras för informationssäkerhet, ISO 27001

Feelgood har som första företagshälsa i Sverige fått certifiering för informationssäkerhet enligt ISO 27001. Certifieringen visar att Feelgood medvetet och aktivt har tagit fram ett ledningssystem för styrning en struktur för att skydda informationstillgångarna i verksamheten, både kundernas och de egna. En imponerande resa för alla på Feelgood, med påtagligt höjd riskmedvetenhet och ökad kunskap om hur man ska agera.

- Arbetet med att bli certifierad påbörjades för många år sedan. Vår it-driftspartner var certifierad först, men vi upplevde att det inte räckte. Vi behövde ett eget ledningssystem för att ge oss stöd i att riskbedöma och hantera informationssäkerhet, säger Marika Taillefer, CIO/CDO på Feelgood.

Informationssäkerhet är en viktig prioritet för Feelgood som dagligen behandlar mycket information, inte minst känsliga personuppgifter. I tider där hackning av system blir allt vanligare är det av yttersta vikt att skydda sig, men också att veta hur man ska agera om det skulle inträffa. Som vårdgivare har Feelgood alltid haft fokus på patientsäkerheten, men ISO 27001 är så mycket mer. Säkrad information handlar inte bara om konfidentialitet, utan även om tillgänglighet och riktighet.

- Med den här certifieringen kan vi trygga våra kunder, deras medarbetare och våra egna medarbetare i att deras uppgifter är väl skyddade och att vi följer säkerhetsrutiner som uppfyller den högsta internationellt erkända standarden. Vi är stolta över ISO-certifieringen. Den ger oss också en strategisk fördel på marknaden, eftersom kunder ställer allt högre krav på informationssäkerheten, säger Stefan Kullgren, vd på Feelgood.

För mer information kontakta:

Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 152 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder över 1,1 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se