Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood får fortsatt förtroende av Volvo Cars

Feelgood får fortsatt förtroende att leverera företagshälsovård till Volvo Cars drygt 26 000 anställda. Feelgoods uppdrag gäller för hela Volvo Cars i Sverige och löper i tre år med möjlighet till förlängning.

Volvo Cars anställda har kunnat ta del av Feelgoods företagshälsovård sedan 2002, då samarbetet startade.

- Vi har haft förmånen att under många år få utveckla företagshälsovården tillsammans med Volvo Cars, en av Sveriges största arbetsgivare. Tack vare våra digitala lösningar har vi ökat tillgängligheten till våra tjänster och ökat fokus på grupp och organisation för att på så sätt möta fler av medarbetarna, vilket är Volvo Cars önskan, säger Joachim Morath, VD på Feelgood.

Volvo Cars fokuserar sin företagshälsovård på förebyggande insatser och hälsofrämjande arbete, delvis med hjälp av digitala lösningar. Det fortsatta samarbetet bygger på att Feelgood också har kunnat möta Volvo Cars höga krav på leverantörers fokus på ledningssystem, rutiner och hållbarhet.

- Med Feelgoods utmärkta kvalitet i leveranser, höga produktvärde och höga poäng i leverantörsbedömningen, känner vi oss fortsatt trygga med Feelgood som Volvo Cars preferred supplier, säger Michael Gustafsson, Head of Health, Safety & Security på Volvo Cars.

 

För mer information kontakta:

Joachim Morath, VD Feelgood, 070-213 08 23, joachim.morath@feelgood.se

Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se

 

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 700 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder  800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se