Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood bildar affärsområden och utökar ledningsgruppen

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Som ett led i Feelgoods tillväxtstrategi där digital tjänsteutveckling och helhetserbjudande inom hälsa är viktiga fokusområden, bildar nu företaget fyra affärsområden. Samtidigt utökar Feelgood sin koncernledning med Magnus Nyholm, affärsutvecklare och Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef.&nbsp; </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Feelgood ingår sedan juli 2021 i den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Ägarskapet innebär bland annat att Feelgood blir ett starkare bolag, finansiellt, resurs- och kunskapsmässigt och ökar takten i den planerade utvecklingen och tillväxten. Nu består bolaget av affärsoområdena Företagshälsa, Skadligt bruk, Organisation och ledarskap samt Privathälsa.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Med bas i de förändringar som pågår i arbetslivet, i samhället och i vår bransch, gör vi nu en stark utveckling. Vi breddar tjänsteutbudet och arbetar vidare med digitalisering av hälso- och vårdtjänster. I detta arbeta välkomnar jag Åsa och Magnus till Feelgoods ledningsgrupp. Deras respektive kompetenser är viktiga för vår fortsatta resa, säger Joachim Morath, vd Feelgood. </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Magnus Nyholm har arbetat på Feelgood sedan 2015 och har bland annat ansvarat för utvecklingen och lanseringen av Feelgood Plus och haft olika försäljnings- och chefsroller. Tidigare har Magnus bland annat varit chef för hälsotjänster B2B på Apoteket och försäljningschef på Poolia. </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Åsa Rex Nygård tillträdde som marknads- och kommunikationschef för Feelgood i april 2020 och kom då från en tjänst som kommunikationschef på biståndsorganisationerna We Effect/Vi-skogen. Åsa har lång erfarenhet inom strategisk kommunikation och marknadsföring även från sina år som delägare i kommunikationsbyrå och som kommunikationskonsult. </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Feelgoods koncernledning består sedan 15 september 2021 av: Joachim Morath, vd och koncernchef; Åse Bandling, HR-chef; Anna Thulin, COO; Jens Olofsson, försäljningschef; Marika Taillefer, chef verksamhetsutveckling/CIO; Cecilia Höjgård Höök, CFO; Daphne Enstam, chefsläkare; Magnus Nyholm, affärsutvecklingschef; Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef.</span></span></span></p>
&nbsp;

<p><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För mer information kontakta:</strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Joachim Morath, vd Feelgood, 070-213 08 23, joachim.morath@feelgood.se</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></p>
&nbsp;

<p style="border:none; margin-top:8px; margin-bottom:4px; padding:0cm"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt">Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 700 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder över 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></p&gt;