Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood anpassar resurserna

Feelgood har på grund av Coronavirusets spridning och dess konsekvenser beslutat att snabbt anpassa resurserna till nuvarande efterfrågesituation.

Korttidspermitteringar
Efter fackliga förhandlingar kommer cirka tvåhundra medarbetare korttidspermitteras från och med den 27 april och under två månader med möjlighet till förlängning.  

Vi kommer att ha en fortsatt god leveransförmåga utifrån den efterfrågan som finns från våra kunder och deras medarbetare. Feelgood väljer en kort permitteringsperiod eftersom vi bedömer att efterfrågesituationen har möjlighet att förbättras efter semesterperioden.

Feelgood tillhandahåller personella resurser till den offentliga sjukvården

Avtal har som tidigare meddelats tecknats med SLSO, Stockholms Läns Sjukvårdsområde, vilket innebär att Feelgoods personal hjälper till i den offentliga vården. Diskussioner pågår med flera regioner om liknande avtal.

Tydlig ökning av efterfrågan på vårt digitala tjänsteutbud 
Vår satsning på att tillhandahålla digitala lösningar av vårt tjänsteutbud har fått en mycket stark efterfrågeökning. Vi har de senaste åren lagt ner stora resurser på att utveckla ett kunderbjudande som också kan levereras digitalt. Nu ser vi att den satsningen har varit klok och det ger Feelgood nya möjligheter att leverera hög kvalité till bra villkor. 

Under senare år har vi internt testat olika utbildningar för digitala medier. Lärdomar som nu används för att snabbt också ge våra kunder tillgång till anpassade digitala utbildningar.

Feelgood antar utmaningen med kraft
Alla våra medarbetare antar just nu en prövande utmaning och vi känner ett oerhört stöd bland våra kunder och deras medarbetare för att vi tillsammans kan stärka vårt gemensamma mål att så många som möjligt ska må bra i arbetslivet, säger VD Joachim Morath.

Stockholm 2020-04-20                  
Feelgood Svenska AB (publ)

För mer information, kontakta:
Joachim Morath
VD Feelgood
Telefon: 070-213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

 

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Med visionen att ha Sveriges friskaste kunder får vi människor och organisationer att må bra. Vi vet att företag och organisationer som satsar på sina medarbetares livskvalitet gör en lönsam investering. Att systematiskt och förebyggande arbeta med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehab eller krishantering leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader. Därför erbjuder Feelgoods specialister allt som behövs för det moderna arbetslivet. Feelgood har nu 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 120 platser i Sverige (i egen regi eller med partners) Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.