Hoppa till huvudinnehåll

En majoritet av arbetsgivarna saknar planer inför förändrade arbetssätt efter pandemin

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong style="font-weight:bold">En färsk Novus-undersökning bland svenska chefer och arbetsledare visar att en stor del av arbetsgivarna riskerar att utsätta arbetsplatsen för brister i arbetsmiljön, i och med att de inte har förberedda planer inför ett förändrat arbetssätt efter pandemin. </strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Mer än hälften av de tillfrågade cheferna och arbetsledarna tror att arbetsplatsen kommer att införa ett helt eller delvis förändrat arbetssätt efter coronapandemin och att detta kommer att gälla för antingen alla eller för en del av medarbetarna. Av de tillfrågade som tror att ett förändrat arbetssätt kommer att införas uppger 6 av 10 att deras arbetsgivare antingen inte gjort en plan inför det nya arbetssättet eller att de som chef eller arbetsledare inte känner till om det finns en plan. </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Ur arbetsmiljösynpunkt bör arbetsgivare göra en risk-och konsekvensanalys om företaget genomför ändringar i sitt arbetssätt som kan medföra risker. Brister i arbetsmiljön leder till sjukskrivningar, stress och mindre effektiva organisationer.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Alla medarbetare behöver veta hur planen för återvändandet ser ut för hela verksamheten som en del i att förebygga stress och främja god arbetsmiljö. Cheferna har stort ansvar i att kommunicera regelbundet och transparent om när en återgång till arbetsplatsen planeras ske och vad den rent praktiskt kommer att innebära. Det är arbetsgivarens ansvar att förbereda den planen ihop med chefer och medarbetare, säger Charlotte Valleskog, tf chefspsykolog på Feelgood.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Undersökningen har genomförts av Novus Sverigeundersökning på uppdrag av Feelgood Företagshälsovård under perioden 16-22 juni 2021. Syftet med undersökningen är att undersöka chefers och arbetsledares inställning till förändrade arbetssätt efter pandemin. Novus har genomfört 2033 intervjuer varav 424 är chefer eller i arbetsledande ställning. Deltagarfrekvensen var 55%. </span></span></span></p>
&nbsp;

<p><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För mer information kontakta:</strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></p>
&nbsp;

<p style="border:none; margin-top:8px; margin-bottom:4px; padding:0cm"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt">Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se</span></span></span></p&gt;