Hoppa till huvudinnehåll

Efter julstressen; halva yrkesarbetande befolkningen har svårt att varva ned

–  Experternas tips för en avstressande och hälsosam ledighet.
Nu när julhelgens alla måsten är över ser många i år fram mot lite extra lång ledighet med alla klämdagar. Men nästan hälften av alla som arbetar har svårt att varva ned. Svårast upplever kvinnor och yngre människor det enligt Feelgoods omfattande Jobbhälsorapport, där ca 20 000 yrkesarbetande svenskar deltar årligen. Men att aldrig koppla av kan på sikt få konsekvenser för både hjärnan och resten av kroppen menar Feelgoods chefspsykolog Faysal Rawandozi med många års erfarenhet från företagshälsan.

<p><img alt="" src="https://mb.cision.com/Public/4242/2996561/aa823d93b71ce9fd_800x800ar.jp…;

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">På frågan om man anser sig ha lätt att ”varva ned” svarar 37 % att de endast gör det ibland och 11 % av alla medverkande i undersökningen hävdar att de sällan eller aldrig gör det. Bland kvinnor är motsvarande siffror 41 % som endast ibland kan varva ned och dryga 14 % menar att de sällan eller aldrig gör det. Som kanske förväntat är åldersgruppen 20-39 år mer stressade än de som är äldre.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">– Att långsiktigt vara uppe i varv och ha ett stresspåslag bryter ned viktiga funktioner i både vår hjärna och resten av vår kropp, varnar Faysal Rawandozi. Siffrorna i vår undersökning visar tyvärr att det är allt för många som för sällan lyckas varva ned ordentligt, och därför är det mycket viktigt att ta en paus under till exempel julledigheten.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">Att ha en alltför kravfylld ledighet med olika åtaganden är minst lika riskfyllt som att jobba, eftersom hjärnan inte skiljer på jobbstress och annan stress.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">–&nbsp; Årsslut på jobbet och julen med alla måsten och krav gör att många känner sig extra stressade just nu. När julhelgen nu är över är det extra viktigt att tänka i termer av njutning, och ställa sig frågan om aktiviteten man planerar leder till njutning och välmående för en själv. När vi njuter av livet tolkas det av hjärnan att vi är trygga, vilket kan betraktas som motpolen till att vara orolig och stressad. Det är lika viktigt som att vila eller att få en bra sömn, fortsätter Faysal.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><strong>Detta händer när du utsätter dig för långvarig stress</strong><br>
När stressnivån ökar i kroppen bildas bland annat stresshormonet kortisol. Detta hjälper oss att kortvarigt öka skärpan och hjälper kroppen att klara av den extra belastning som situationen kräver. Men är stressystemet aktivt under för lång period blir hjärnans receptorer mättade av kortisolet, vilket leder till stressreaktioner såsom minnesproblem och bristande sömn-, orienterings- och planeringsförmåga.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">Vi behöver alltså göra saker som minskar kortisolpåslagen, och att göra det under en längre period under sin julledighet är viktigt för att hjärna och resten av kroppen sedan ska orka med de ökade stresspåslagen som kommer när jobbsäsongen drar igång igen. Får vi inte en återhämtning blir kroppen till slut överbelastad eftersom grundnivåerna av stresshormonerna är för höga från början. På sikt kan detta också leda till både hjärt- och kärlsjukdomar och ökad risk för diabetes.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><strong>5 tips för en avstressande och hälsosam ledighet</strong><br>
Tillsammans med företagsläkaren och stressforskaren Carl Antonson har Faysal Rawandozi sammanställt de bästa tipsen för en hälsosam ledighet:</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">1. Planera för njutning. Försök tänka igenom vad som är hälsobringande och njutningsfulla aktiviteter för dig och prioritera dessa. Njutning sänker nivåerna av stresshormonerna och att planera för detta brukar öka vår känsla av kontroll över situationen som är viktigt för att minska vår oro och upplevelse av negativ stress.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">2. Rör på dig, eftersom fysisk aktivitet visar sig ha mycket positiv effekt och ät mat som din kropp mår bra av.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">3. Se till att sova ordentligt. Kom ihåg att för stora mängder alkohol leder bland annat till försämrad sömn, så försök ha lite kontroll över den konsumtionen.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">4. Träffa människor som får dig att må bra.</span></span></p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">5. Se till att du får tillräckligt med intellektuell stimulans som inte överbelastar hjärnan. Mindfulnessövningar brukar i sin tur öka vår motståndskraft mot skadliga stresshormonsnivåer.</span></span></p>

<p><br>
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><strong>Mer statistik ur undersökningen:</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">6 av 10 i den yrkesarbetande befolkningen anser sig ha en rimlig balans mellan arbete och fritid, 32 % endast ibland och 8 % har det sällan eller aldrig.</span></span></li>
<li><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">Sämst balans har 30-39-åringarna där nästan en av 10 sällan eller aldrig känner balans mellan arbete och fritid. Samma nivåer gäller för kvinnor totalt i gruppen.</span></span></li>
<li><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">Ju äldre vi blir ju mer balans får vi. 67 % av 60-plussarna som arbetar anser sig ofta ha balans i tillvaron och endast 5 % har det sällan eller aldrig.</span></span></li>
<li><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">Män har lättare att komma ned i stress och varva ned än kvinnor. 56 % av männen säger sig ofta kunna göra det mot endast 44 % av den kvinnliga yrkesarbetande befolkningen.</span></span></li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">För mer information kontakta:<br>
<br>
Faysal Rawandozi<br>
Chefspsykolog, Feelgood<br>
tel: 070-377 19 16<br>
e-post: faysal.rawandozi@feelgood.se</span></span></p>

<p><br>
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">Om Feelgoods Jobbhälsorapport<br>
Rapporten baseras på 140 enkätfrågor från Feelgoods hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning, som besvarats av cirka 20 000 personer årligen sedan 2008. Statistiken utgår från ett brett spektrum av yrkeskategorier och branscher. Siffrorna i detta pressmeddelande visar 2019 års resultat.</span></span></p>

<p><br>
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt">Om Feelgood<br>
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.<br>
Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.</span></span></p&gt;