Hoppa till huvudinnehåll
Therese Åkesson, HR-chef, Mikael Frejdeman, arbetsmiljöspecialist (på skärmen) och Alexander Åhlund, HR-specialist med inriktning Arbetsmiljö & Hälsa

Derome finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong style="font-weight:bold">F&ouml;r femte &aring;ret i rad utser Feelgood <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em>. Som en av sex finalister har Derome visat hur systematiskt arbetsmilj&ouml;arbete bidrar till friska medarbetare och god arbetsmilj&ouml;. </strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Utm&auml;rkelsen <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em> syftar till att hitta och lyfta goda exempel p&aring; arbetsgivare, &ouml;ver hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en v&auml;lm&aring;ende och sund arbetsmilj&ouml;.</span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Derome &auml;r finalist med f&ouml;ljande motivering:</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><em>Hos den familje&auml;gda tr&auml;industrin Derome lever k&auml;rnv&auml;rdena och kulturen. Arbetsmilj&ouml;arbetet &auml;r en strategisk fr&aring;ga, med v&auml;letablerade st&ouml;dfunktioner som arbetsmilj&ouml;samordnare i alla koncernbolag. Mentorskap anv&auml;nds frekvent, medarbetare uppmuntras att p&aring;verka och f&ouml;rb&auml;ttra verksamheten, och en h&ouml;g grad av delaktighet &aring;terspeglas i medarbetarunders&ouml;kningen. Gemensam utbildning f&ouml;r ledare och skyddsombud skapar samst&auml;mmighet kring det f&ouml;rebyggande arbetet f&ouml;r att erbjuda en trygg och utvecklande arbetsplats. Ett m&aring;lmedvetet arbete med kompetensutveckling, skyddsronder och riskobservationer har skapat en s&auml;kerhetskultur i det tidigare h&ouml;griskyrket. </em></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&ndash;&nbsp;Vi &auml;r stolta och glada att utn&auml;mnas som en av finalisterna i <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag.</em> Ett fint kvitto p&aring; v&aring;rt fokus inom arbetsmilj&ouml; och h&auml;lsa d&auml;r vi idag jobbar mer riskf&ouml;rebyggande och har ett n&auml;rmare samarbete mellan v&aring;ra olika verksamheter. Alltid med m&aring;let att v&aring;ra medarbetare ska trivas p&aring; sin arbetsplats, m&aring; bra och utvecklas, s&auml;ger Therese &Aring;kesson, HR-chef inom Derome.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&ndash; Det &auml;r inspirerande att ta del av hur Derome skapar en stark kultur av trygg och h&auml;lsosam arbetsplats i en traditionell industrimilj&ouml;, med engagerade och n&ouml;jda medarbetare, s&auml;ger Joachim Morath, VD p&aring; Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Vinnaren av <em>Sveriges friskaste f&ouml;retag</em> presenteras i maj. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Bakom utm&auml;rkelsen st&aring;r h&auml;lsof&ouml;retaget Feelgood, som tillsammans med en jury best&aring;ende av experter inom arbetsmilj&ouml; och h&auml;lsa, utser finalister och vinnare. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Juryn best&aring;r av G&ouml;ran H&auml;gglund, juryordf&ouml;rande och Irene Jensen, professor i f&ouml;retagsh&auml;lsa, G&ouml;ran Johnsson, tidigare ordf&ouml;rande f&ouml;r IF Metall, Ursula Berge, samh&auml;llspolitisk chef p&aring; Akademikerf&ouml;rbundet SSR samt Joachim Morath, VD p&aring; Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"></p>

<p><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>F&ouml;r mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">&Aring;sa Rex Nyg&aring;rd, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Therese &Aring;kesson, HR-chef Derome, 0340-66 64 56, therese.akesson@derome.se</span></span></span></span></p>

<p style="border:none; margin-bottom:4px; margin-top:8px; padding:0cm"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt">Feelgood &auml;r Sveriges ledande h&auml;lsof&ouml;retag f&ouml;r det moderna arbetslivet. Feelgood hj&auml;lper f&ouml;retag och organisationer att f&ouml;rb&auml;ttra produktivitet och s&auml;nka kostnader genom att arbeta systematiskt och f&ouml;rebyggande med arbetsmilj&ouml;, h&aring;llbar h&auml;lsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. F&ouml;retaget har idag 800 medarbetare som m&ouml;ter kunderna b&aring;de digitalt och p&aring; ca 125 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder &ouml;ver 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och &auml;gs sedan 2021 av den finska v&aring;rdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></p&gt;