Hoppa till huvudinnehåll
På bilden från vänster: Mattias Nilsson, Central Coordinator and Specialist Occupational Health och Michael Ängbacken, Chief People Officer, Cl...

DB Schenker Sverige finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag 2023

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För sjätte året i rad utser Feelgood <em>Sveriges friskaste företag</em>. Som en av sex finalister har DB Schenker visat hur systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till friska medarbetare och god arbetsmiljö.</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Utmärkelsen <em>Sveriges friskaste företag</em> syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">DB Schenker är finalist med följande motivering:</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><em>För DB Schenker Sverige är medarbetarnas välmående en förutsättning, både för en fungerande verksamhet och för att skapa god samhällsnytta. Arbetet med ledarutveckling och utbildning är välstrukturerat. Alla medarbetare utbildas i arbetsmiljö och får vara delaktiga i framtagande av processer. Innovativa värdegrunds- och likabehandlingsspel uppmärksammar kulturen och ger nya perspektiv, och hälsa uppmuntras genom olika hälsofrämjande aktiviteter. Arbetsmiljöarbetet har god systematik, med nätverk av arbetsmiljösamordnare och högt engagemang för säkerheten. Ett värdefullt arbete med incidentrapportering ger möjlighet att proaktivt skapa en säker arbetsplats. &nbsp;</em></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- Det är genom ett utvecklande ledarskap som våra medarbetare bygger inre motivation och kan uppnå sin fulla potential. Våra ledare bidrar således till en lärande organisation. DB Schenkers kultur präglas av samhörighet, en vilja att utmana sig själv och andra, samt öppenhet och tilltro till varandra. Genom detta skapar vi förutsättningar för alla medarbetare att växa som individer. Det är alltså som ett lag med ett gemensamt mål som vi banar vi väg för fortsatta framgångar för DB Schenker, säger Michael Ängbacken, Chief People Officer, Cluster Nordics på DB Schenker.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">- DB Schenker är duktiga på att skapa delaktighet, vilket syns i hur de månar om att ta med medarbetarna i arbetet med arbetsmiljö – både i ledarskap och medarbetarskap, säger Joachim Morath, vd på Feelgood. &nbsp;</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Vinnaren av <em>Sveriges friskaste företag</em> presenteras i maj.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, utser finalister och vinnare.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Juryn består av Carola Lemne, tidigare vd på Svenskt Näringsliv och juryns ordförande, Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson, tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, vd på Feelgood.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>För mer information kontakta:</strong></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Hanna Svebring, DB Schenker, 031-703 8507, hanna.svebring@dbschenker.com</span></span></span></span></p>

<p><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong><span style="font-size:9pt"><span>Om Feelgood</span></span></strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt"><span>Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se</span></span></span></span></span></p&gt;