Hoppa till huvudinnehåll

Covid-19-pandemin påskyndar övergång till digital leverans i Feelgoods verksamhet

Feelgood Svenska AB (publ) noterar en minskning i orderläget sedan mitten av mars då stora kunder började stänga ner sina verksamheter. Samtidigt möter Feelgood en ökande efterfrågan på digitala kundleveranser. Vidare förhandlar Feelgood med sjukvårdens krisorganisation om att bistå med bemanning av vårdpersonal.

Effekterna av nedgången balanseras till viss mån genom en ökad efterfrågan av våra tjänster, men den samlade effekten väntas ändå bli negativ under slutet av första kvartalet och hela det andra kvartalet. I det rådande osäkra läget är det mycket svårt att göra några säkra bedömningar på medellång sikt. För att möta nedgången har följande beslutats:

•    att dra tillbaka det tidigare förslaget till årsstämman om utdelning
•    att eventuellt ompröva detta beslut vid en extra bolagsstämma i höst
•    att överväga korttidspermitteringar av personal

Som en följd av Covid-19-pandemin och dess effekter på samhället och ekonomin har Feelgood sedan mitten av mars noterat en minskning av kundefterfrågan. Nedgången väntas fortsätta under andra kvartalet.

Samtidigt märks en ökande efterfrågan på digitala kundleveranser. Feelgood har de senaste åren investerat betydande belopp i att utveckla digitalt levererade tjänster. Som en tydlig effekt av Covid-19-pandemin påskyndas nu en övergång till digitala leveranser. Idag kan cirka hälften av Feelgoods medarbetare leverera sina tjänster digitalt, och andelen ökar snabbt. En ökning märks också av efterfrågan på vissa specifika rådgivningstjänster, såsom chefsstöd, organisationskonsulter och beteendevetare.

Uthyrning av sjukvårdspersonal
Vidare har sjukvårdens krisorganisation vänt sig till Feelgood med en förfrågan om att få hyra in vårdpersonal såsom läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och beteendevetare. Om ett avtal träffas om uthyrning kommer detta att under andra kvartalet motverka den övriga nedgången i orderläget avseende planerade uppdrag.

Vidtagna åtgärder
För att parera nedgången har Feelgoods styrelse beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning till den kommande årsstämman, och att eventuellt ompröva detta beslut vid en extra bolagsstämma i höst. Vidare överväger företaget att inleda korttidspermitteringar i enlighet med de riktlinjer om korttidsarbete som den svenska regeringen har presenterat. Åtgärder har också vidtagits för att minska rörliga kostnader.

Sammantaget berörs Feelgood av både positiva och negativa effekter som påverkar bolagets resultat från och med slutet av första kvartalet. Effekterna kan i dagsläget inte kvantifieras, men de negativa resultateffekterna väntas överstiga de positiva.

Kontaktperson:
Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi vet att företag och organisationer som satsar på sina medarbetares livskvalitet gör en lönsam investering. Att systematiskt arbeta med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader. Därför erbjuder Feelgoods specialister allt som behövs för det moderna arbetslivet. Feelgood har nu 750 medarbetare, som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige (i egen regi eller med partners). Vi arbetar varje dag för att våra kunder ska vara Sveriges friskaste. Vi stödjer deras medarbetare och chefer i att må bra och prestera på jobbet. Feelgood grundades 1995. Feelgoods aktie är noterad på Nasdaq Stockholms lista över små bolag ”Small Cap Stockholm” under namnet FEEL.