Hoppa till huvudinnehåll

4 av 10 uppger att hybridarbete leder till isolering och ensamhet

Fördelarna med hybridarbete är många, men de flesta upplever utmaningar med arbetsformen. 4 av 10 uppger att det är svårare att skilja på arbete och privatliv. Lika många upplever att det leder till isolering och ensamhet enligt en undersökning av Novus på uppdrag Feelgood. 

Varannan svensk har enligt undersökningen möjlighet till distans- och hybridarbete, en flexibel uppskattad arbetsform. Men det finns många problem för hybrida arbetsplatser som ännu inte anpassat arbetet. I en ny Novus-undersökning uppger drygt 7 av 10 att de upplever utmaningar med hybridarbete.

Right to Disconnect är aktuell på EU-nivå och flera länder har infört ny lagstiftning för att tydliggöra skillnaden mellan arbetstid och ledig tid. Dessutom uppger 4 av 10 (41 procent) att hybridarbete leder till ensamhet och isolering.

Trots detta är det enbart 3 av 10 chefer (31 procent) som uppger att man i ganska eller stor utsträckning följer upp, mäter och kartlägger arbetsplatsens hybridarbete.

– Det är oerhört besvärande att vi inte arbetar mer proaktivt med riskfaktorer som kopplas till hybridarbete, så som social isolering, återhämtning eller chefskontakt. Förebyggande åtgärder som bygger på systematisk mätning och uppföljning är centrala för att hybridarbetet ska fungera i längden, säger Charlotte Valleskog, chefspsykolog på Feelgood.

I undersökningen framkommer det också att var tredje hybridarbetare upplever att det är svårt att samarbeta med andra på arbetsplatsen (32 procent). Nästan en tredjedel (27 procent) får en minskad kontakt med sin chef.

Om undersökningen

Undersökningarna är genomförd av Novus mellan november 2023 och januari 2024 på uppdrag av Feelgood. För att ta del av undersökningen, mejla kommunikationschef asa.rexnygard@feelgood.se.

Om Feelgood

Jobbhälsorapporten 2024 med nya insikter om ungas dolda sjukfrånvaro. Syftet är en fördjupad diskussion kring förutsättningarna i svenskt arbetsliv och lyfta frågor där det behövs mer samtal och fler insatser för att nå ännu friskare arbetsplatser och medarbetare.

För mer information kontakta:

Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se