Koncernledning

Joachim Morath
VD/ Koncernchef
Född: 1968
Anställd sedan: 2010
Tidigare befattningar: CFO Feelgood, CFO B&B Tools Sverige AB, Finansdirektör GEAB the Phone House AB
Utbildning: Finansiell ekonom
Aktieinnehav: 998 152 aktier

 

 

Fredrik Bister
CFO
Född: 1971
Anställd sedan: 2019
Tidigare befattningar: Ekonomichef Coop Logistik, CFO Citymail, Chef Business Control Södersjukhuset
Utbildning: Civilekonom samt Pol. Mag.
Aktieinnehav: 0 aktier

 

 

Jens Olofsson
Försäljningschef
Född: 1973
Anställd sedan: 2015
Tidigare befattningar: Regionchef Feelgood Företagshälsovård AB, Försäljnings- och marknadschef Svensk Bevakningstjänst AB, Försäljningschef Feelgood Företagshälsovård AB, Regionchef AB Previa
Utbildning: Marknadsekonom
Aktieinnehav: 199 700 aktier

 
 

Åse Bandling
HR-chef
Född: 1962
Anställd sedan: 2014
Tidigare befattningar: Senior HR-konsult,  Wise Consulting, HR-chef B&B TOOLS, HR-chef Swedbank
Utbildning: FEI Personalchefsutbildning, IFL Handelshögskolan
Aktieinnehav: 30 000 aktier

 

 

Daphne Enstam
Chefsläkare
Född: 1959
Anställd sedan: 2015
Tidigare befattningar: Specialistläkare geriatrik SLSO, Företagsläkare, lokalt medicinskt ansvarig Avonova, Företagsläkare, lokalt och regionalt medicinskt ansvarig Feelgood.
Utbildning: Leg Läkare Specialist i företagshälsovård, internmedicin och geriatrik.
Aktieinnehav: 0 aktier

 

Anna Thulin
COO
Född: 1967
Anställd sedan: 2010
Tidigare befattningar: HR chef Knapp, Regionchef Proffice, HR strateg Telia
Utbildning: Fil Kand arbetsrätt Lunds universitet, Executive Education Handelshögskolan
Aktieinnehav: 50 000 aktier

 

Marika Taillefer
Chef verksamhetsutveckling och IT
Född: 1967
Anställd sedan: 2015
Tidigare befattningar: Senior verksamhetskonsult/projektledare Gothia Adb AB, MWM Consulting AB
Utbildning: Civilingenjör KTH
Aktieinnehav: 100 000 aktier