Hoppa till huvudinnehåll
kollegor vid datorer

Undersökning visar: trots brist på planer för ett förändrat arbetssätt känner sig chefer ändå trygga 

Under juni månad 2021 genomförde Feelgood en Novus-undersökning bland chefer och arbetsledare kopplat till ett förändrat arbetssätt efter coronapandemin. Undersökningen visar att mer än hälften av de tillfrågade cheferna och arbetsledarna tror att den egna arbetsplatsen kommer att införa ett helt eller delvis förändrat arbetssätt och att detta kommer att gälla för antingen alla eller för en del av medarbetarna. 

Av de tillfrågade som tror att ett förändrat arbetssätt kommer att införas uppger 6 av 10 att deras arbetsgivare antingen inte gjort en plan eller att de som chef eller arbetsledare inte känner till någon plan. 

- När det saknas en plan för förändrat arbetssätt riskerar arbetsgivare att utsätta medarbetare för brister i arbetsmiljön som i sin tur kan leda till sjukskrivningar, stress och mindre effektiva organisationer. Ur arbetsmiljösynpunkt bör arbetsgivare börja med att göra en risk- och konsekvensanalys, konstaterar Charlotte Valleskog, tf chefspsykolog på Feelgood. 

Samtidigt uppger en majoritet av samma grupp chefer och arbetsledare att de känner sig mycket eller ganska trygga i att leda i ett förändrat arbetssätt, även om deras arbetsgivare inte har gjort upp en plan. Likaså tycker man att man har stöd från sin arbetsgivare i att leda i ett nytt arbetssätt. 

Dock finns det skillnader på hur yngre och lägre utbildade chefer har svarat jämfört med äldre chefer och arbetsledare med högre utbildning. De yngre har i högre utsträckning svarat att de känner sig mer otrygga och att de inte tycker att de har stöd från arbetsgivaren. 

- Det kan bero på att majoriteten av chefer som svarat att de känner sig trygga även känner att de har skaffat sig erfarenhet i ett förändrat arbetssätt. Både i tidigare förändringar och i att de nu har blivit prövade i 1,5 år, fått lösa utmaningar längs vägen och klarat av det. Att yngre inte känner samma trygghet beror helt enkelt på att de inte har samma slags erfarenhet med sig. Det finns också fler osäkerhetsfaktorer i arbetet än den här förändringen i sig som yngre och mer oerfarna chefer behöver hantera, säger Charlotte Valleskog. 

Ett sätt att se till att yngre och oerfarna chefer känner en större trygghet och stöd i sitt chefsskap, är att se till att upprätta nätverk och mentorskap i form av ledarskapsforum, där chefer kan dela med sig av sina erfarenheter av, i detta fall ett förändrat arbetssätt, på ett strukturerat sätt. 

- Men för att förebygga stress och främja en god arbetsmiljö behöver alla medarbetare, inte bara chefer, veta hur planen för återvändandet ser ut. Det kan handla mer om hur och inte exakt när. Cheferna har stort ansvar i att kommunicera regelbundet och transparent om när en återgång till arbetsplatsen planeras ske och vad den rent praktiskt kommer att innebära. Men det är arbetsgivarens ansvar att förbereda den planen ihop med chefer och medarbetare, säger Charlotte Valleskog.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus Sverigeundersökning på uppdrag av Feelgood Företagshälsovård under perioden 16-22 juni 2021. Syftet med undersökningen är att undersöka chefers och arbetsledares inställning till förändrade arbetssätt efter pandemin. Novus har genomfört 2033 intervjuer varav 424 är chefer eller i arbetsledande ställning. Deltagarfrekvensen var 55%.