Hoppa till huvudinnehåll
glad_familj

Studie visar att arbetsgivare väntas bli mer engagerade i medarbetares privathälsa

En studie genomförd av analysföretaget Gartner, medarbetarstudien 2020 ReimagineHR, pekar man på nya trender i arbetslivet. Arbetsgivare väntas nämligen bli mer involverade i personalens hälsa även utanför jobbet, vilket ger positiva effekter på produktiviteten på arbetet. 

Under pandemiåret har arbetsgivare och chefer fått en annan, bredare, insyn i sina medarbetares liv än tidigare. De som har stöttat sina medarbetare även i privatlivet ser att medarbetarna generellt mår bättre och dessutom presterar mer på jobbet. I studien jämförs medarbetare som inte har engagerade chefer och de som har chefer som engagerar sig i medarbetarnas privathälsa. 23 procent fler medarbetare som har engagerade chefer svarar att de har fått bättre mental hälsa och 17 procent fler svarar att de har bättre fysisk hälsa. Studien visar också att antalet högpresterande medarbetare är 21 procent högre i engagerade företag jämfört med företag som inte engagerar sig i sina medarbetares liv utanför jobbet. 

För att skapa mer produktiva och effektiva arbetsplatser behöver arbetsgivare och chefer ta ett steg tillbaka för att se helheten och sina medarbetares hela hälsa. Det kan till exempel handla om att stötta i frågor eller problemområden som finansiell trygghet, sömn, motion, kost och sociala kontakter. Som en engagerad chef har man sannolikt sett att det som påverkar en medarbetares situation på hemmaplan även har påverkan på arbetet. 

För att stötta arbetsgivare och chefer i detta arbete har Feelgood tagit fram Feelgood Plus som ett komplement till den vanliga företagshälsan. Feelgood Plus erbjuder bland annat digitala vårdbesök, hälsocoacher, personliga tränare och fysioterapeuter och ortopediska operationer utan kö. 

Läs mer om Feelgood Plus här