Hoppa till huvudinnehåll
Kvinnas händer på dator

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Nu kan du få delfinanisering från AFA Försäkring när du beställer arbetsmiljöutbildningar via Feelgood. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som har Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Stödet riktar sig till både arbetare och tjänstemän och är baserat på att Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner på arbetsmiljöutbildningar m m under tre års tid.

Det innebär att du som kund hos Feelgood kan söka detta stöd för utbildningar via AFA Försäkring. Först till kvarn gäller.

Varje arbetsgivare kan ansöka om max 250 000 kr per år och stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden. Det går att ansöka på förhand från och med 1 januari 2021 för utbildningar som utförs inom samma kalenderår.

Vi utbildar gärna och ofta

Det finns många goda skäl till att låta Feelgood utbilda era chefer och medarbetare. Det främsta är att vi är experter på det vi gör och bidrar med kunskap som förbättrar era resultat. Våra utbildare arbetar dagligen hos olika organisationer med frågor som rör arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering, ledarskap och organisationsutveckling. Vi utbildar både på plats och digitalt. I realtid via länk eller producerade digitala utbildningar i lärplattform. Du väljer.

Exempel på områden där vi har utbildningar:

 • Arbetsmiljö
 • Ledarskap
 • Medarbetarskap
 • Rehabilitering och ohälsa
 • Skadligt bruk
 • Krishantering och första hjälpen

Digitala utbildningar bara ett klick bort

Vi glada att kunna erbjuda ett stort utbud av helt digitala utbildningar. Med ett personligt tilltal strävar vi efter att deltagaren ska känna igen sig i miljöer, situationer och frågeställningar. Innehållet består av informativa texter, bilder och illustrationer, animerade filmer, inspelade miniföreläsningar, instruktionsfilmer, interaktiva övningar, reflektioner och realistiska case.

Digitala utbildningar för chefer:

 • SAM – introduktion i arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö – vägen till en friskare arbetsplats.
 • Tidiga signaler och rehabilitering – att förebygga ohälsa och underlätta återgång i
  arbete.
 • Alkohol och beroende – hur berör det arbetsmiljön och hur ska jag agera?
 • Digitala arbetsmiljöpaketet för chefer - innehåller alla ovanstående utbildningar
  plus en valfri medarbetarutbildning, till exempel i ergonomi eller stress alternativt
  någon av utbildningarna nedan.
 • Kris och oro – så hanterar du oro och kris på arbetsplatsen
 • Att leda på distans – om hur chefen organiserar och motiverar sina medarbetare
  som jobbar hemma.

Alla våra chefsutbildningar finns även på engelska.

Feelgoods utbildningar
Feelgoods digitala utbildningar

Om stödet från AFA Försäkring

 • AFA Försäkring öppnar ansökan 1 januari 2021.
 • Utbildningar kan med fördel nyttja digitala utbildningsmöjligheter.
 • Stödet riktar sig till både arbetare och tjänstemän.
 • Innehållet i arbetsmiljöutbildning, för såväl arbetsgivar- som arbetstagarföreträdare, ska ha särskilt fokus på  arbetsplatsens behov.

Läs mer och ansök här: afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning