Hoppa till huvudinnehåll
går på kontoret

Sitt mindre och stå mer - eller?

Under de senaste åren har stillasittandet lyfts som negativt och farligt för hälsan. Det är bättre att stå upp och jobba än att sitta har vi länge fått höra, men stämmer det verkligen?

I en större studie som publicerades i år undersökte man hur det påverkade att stå upp under arbetsdagen. Drygt 700 kontorsarbetare inkluderades i studien. Trots att försökspersonerna stod upp och jobbade mer, även efter 12 månaders uppföljning, visade studiens resultat inga tecken på att de som stod upp hade mindre ont i ryggen, trivdes bättre på jobbet, var mindre trötta, hade bättre hälsovärden (blodsocker, blodtryck), bättre psykisk hälsa eller förbättrade sin vikt eller sitt midjemått. 

Med andra ord verkar det inte vara stillasittandet i sig som är problemet, utan inaktiviteten, dvs bristen på rörelse. Vi vet att det är negativt med för mycket inaktivitet, men i stället har stillasittandet använts som begrepp vilket tyvärr blivit aningen missvisande och resulterat i att ståbordsmarknaden exploderat utan bättre resultat på hälsan. Om vi står i stället för att sitta är problemet löst kanske många tänker, men riktigt så enkelt är det inte vilket även denna studie pekar på. Variation är sannolikt bra, men är vi stilla så är vi stilla, oberoende om vi sitter eller står. I slutändan handlar det alltså om att vi behöver röra på oss mer, och få in flera rörelsepauser under arbetsdagen. Lite mer rörelse och variation under arbetsdagen stärker både kroppen och hjärnan!

Några förslag på hur du kan få in mer rörelse under arbetsdagen:

  • Tänk flera korta pauser än någon enstaka längre paus, någon minut här och där är bättre än ingen minut alls  
  • Ställ ett alarm på telefonen som regelbundet plingar till för kort rörelsepaus
  • Hämta kaffe på en annan våning
  • Boka in walk and talk-möten
  • Variera mellan att stå och sitta
  • Ta trapporna i stället för hissen, åtminstone en våning upp 

Som arbetsgivare kan man också stötta och uppmuntra till rörelse genom att ge möjlighet till fysisk aktivitet under arbetsdagen och kunskap om dess betydelse för en välmående kropp. Det kan till exempel handla om att korta rörelsepauser under möten, friskvårdstimme, lunchpromenader med kollegor, tillgång till cykelförvaring och omklädningsrum. 

Mer om studien: Effectiveness of an intervention for reducing sitting time and improving health in office workers: three arm cluster randomised controlled trial. BMJ 2022; 378 doi: https://doi.org/10.1136/bmj-2021-069288 (Published 17 August 2022)