Hoppa till huvudinnehåll
tre kvinnor

Så kan ni ge stöd till kvinnor i klimakteriet - på arbetet

Ca 1 miljon svenska kvinnor befinner sig i klimakteriet. Av dessa arbetar ungefär 8 av 10, och 1 av 50 är sjukskrivna. Andelen sjukskrivna för psykisk ohälsa och stress har mer än fyrdubblats de senaste 20 åren. En del av dessa kvinnor skulle kunna lida av besvär kopplade till klimakteriet.

För många är det en utmanande tid där det är svårt att prestera på topp och det påverkar dem både i arbetet och privat. Som arbetsgivare kan ni göra skillnad genom att öka kunskapen och prata öppet om klimakteriet.

Hur kan arbetsplatser bli bättre på att ge stöd till kvinnor i klimakteriet?

Det viktigaste är att öka kunskapen. Det gäller framför allt för alla som har personalansvar. De flesta tror att kvinnor har god kunskap i ämnet, men tyvärr är det inte så. En studie från Socialstyrelsen (2021) visar att endast 1 av 10 kvinnor är väl förberedda på klimakteriet när det kommer och vet vad som väntar dem. Med ökad kunskap kring klimakteriet för alla medarbetare skapas förståelse kring vad hälften av kollegorna går igenom.

Feelgood är först ut bland Sveriges företagshälsor med att erbjuda företag och organisationer ett brett erbjudande av utbildningar om klimakteriet. Utbildningarna genomförs av Feelgoods klimakteriespecialister, antingen fysiskt eller digitalt, över hela landet.

Vårt erbjudande

Vårt utbildningskoncept riktar sig till tre olika målgrupper:

 • Chefer och HR - målsättningen är att skapa förståelse kring klimakteriet, vad som sker, vilken påverkan det kan få på arbetsplatsen samt arbetsgivarens roll kopplat till klimakteriet.
  Klimakteriekompassen för chefer (e-utbildning)
  Arbetsgivarens roll kopplat till klimakteriet (expertledd föreläsning/webbinarium)
 • Kvinnor som befinner sig i klimakteriet - kombinerad föreläsning och workshop där kvinnorna får lära sig mer djupgående om klimakteriet för att skapa förutsättningar att få en så bra övergång som möjligt.
  Klimakterieworkshop kvinnor 40-60 år (expertledd utbildning fysiskt/digitalt)
 • Alla medarbetare - syftet är att skapa förståelse kring kvinnohälsa och klimakteriet, vad som sker i kvinnokroppen och vilken påverkan det kan få för individen även på arbetsplatsen. 
  Klimakteriet - vad är det? (e-utbildning)
  Klimakteriet och jobbet (expertledd föreläsning/webbinarium)

Vinster att nå

Det finns flera vinster för både medarbetare och arbetsgivare att öka kunskapen om klimakteriet. Som arbetsgivare ökar möjligheten att bibehålla medarbetare, sänka sjukfrånvaron, öka produktiviteten och lönsamheten samtidigt som medarbetaren får ett ökat välmående, ökat engagemang och lojalitet samt högre motivation och arbetsglädje.

Kommentarer från tidigare deltagare och beställare: 

Föreläsningen med Feelgood var fantastisk!

Jättebra och viktig information om klimakteriet.

Engagerad föreläsare. Mycket bra framförande.

Nyttigt och lärorikt, mycket spännande ämne.

Väldigt utvecklande. Det här föll i god jord och att det finns ett behov att kunskapen. En ögonöppnare för många och en bekräftelse för en del.