Hoppa till huvudinnehåll
Flicka som rör på sig under en gruppaktivitet

Pep-rapporten 2023 ger insikter för att förbättra hälsan

Den vetenskapliga grunden för att fysisk aktivitet har betydelse för oss människor ökar i takt med att nya studier presenteras. Att röra på sig är bevisat viktigt för att må bra, förebygga sjukdomar och förbättra inlärnings och koncentrationsförmågan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför barn och ungdomar att göra pulshöjande fysisk aktivitet i genomsnitt minst 60 minuter per dag.

Generation Pep logo

 

Generation Pep (som Feelgood har ett samarbete med) tar sedan flera år tillbaka fram en av de mest heltäckande granskningarna av hälsa hos barn och unga. Pep-rapporten för 2023, som i år släpps för femte året i rad, visar dock att endast 2 av 10 barn och ungdomar når rekommendationen om fysisk aktivitet.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa och så ser det inte ut i Sverige i dag. I tre år har Barnkonventionen varit svensk lag, och artikel 24 i Barnkonventionen tydliggör att barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Trots detta kan Pep-rapporten se att barn och ungdomar fortfarande rör sig för lite och äter för lite av det kroppen mår bra av för att deras hälsa ska ses som bästa möjliga. Sedan lanseringen av Pep-rapporten år 2019 syns ingen utveckling, varken positiv eller negativ, för andelen barn som når rekommendationen för fysisk aktivitet eller för andelen som når kostråden.   

Trenden med ökad skärmtid består

Den förändring som går att se under de fem år som Pep-rapporten genomförts är att barn och ungdomars skärmtid ökade under pandemin för att sedan stanna kvar på en hög nivå även efter pandemin. Från förra årets rapport tydliggjordes ett samband mellan mängden skärmtid och psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som sitter allra mest framför en skärm skattar sin generella hälsa som sämre än barn som har lägre skärmtid. I årets undersökning framgår det även att själva aktiviteten på skärmen hänger ihop med måendet.

Pep-rapporten 2023 visar att:

  • 2 av 10 barn och ungdomar når rekommendationen för fysisk aktivitet. För alla åldersgrupper är det är skillnad mellan könen då en högre andel flickor inte når rekommendationen jämfört med pojkar.
  • Färre än 1 av 10 barn och ungdomar följer Livsmedelsverkets kostråd för frukt och grönsaker samt fisk. I genomsnitt äter barn och ungdomar hälften av den rekommenderade mängden frukt och grönsaker per dag, och endast 4 av 10 äter grönsaker varje dag.
  • Endast hälften av barn och ungdomargår eller cyklar till skolan eller förskolan.
  • 1 av 4 barn och ungdomar går inte på en organiserad fysisk aktivitet på fritiden. Andelen som går på en regelbunden aktivitet sjunker med vårdnadshavarens inkomstnivå.
  • 3 av 10 tonåringar spenderar dagligen fem timmar eller mer utanför lektionstid stillasittande framför en skärm. Barn och ungdomars självskattade hälsa har ett samband med mängden skärmtid och typen av skärmaktivitet.
  • Bara 3 procent av barn och ungdomar lever hälsosamt enligt myndigheternas riktlinjer, dvs. både rör på sig enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation och äter enligt Livsmedelsverkets kostråd kopplat till frukt och grönsaker samt fisk.

Källa: Generation Pep

Läs hela rapporten här