Hoppa till huvudinnehåll

Uppsala: Klart ledarskap (4 tillfällen, start 8 okt)

Plats
Uppsala, Rundelsgränd
Pris
25 000 kr/deltagare (4 tillfällen; 8/10, 16/10, 22/10 och 31/10). En arbetsbok och boken "Klart Ledarskap" av Dr Gervase Bushe ingår.
Datum
2024-10-08, 08:30-16:30
Anmäl dig här

Klart Ledarskap är ett fyra dagars utvecklingsprogram för ledare inom näringsliv och offentlig förvaltning, som strävar efter att uppnå resultat tillsammans med andra. Klart Ledarskap ger dig färdigheter i att skapa tydliga och hållbara samarbetsrelationer med medarbetare, kollegor, chefer, kunder och partners. Klart Ledarskap erbjuder dig en värderingsgrund och en uppsättning färdigheter för att leda på ett lärande sätt. Du tränar din förmåga att tydligt kommunicera din inriktning både inför andra och dig själv. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå människor, samtidigt som du gör dig själv tydlig inför andra.

Det handlar om att skapa det klimat som krävs för att kunskap ska växa och god potential tas till vara. Klart Ledarskap ger dig förutsättningar för att skapa trygga, öppna och högpresterande samarbetsrelationer i team och organisationer.

Datum
8/10, 16/10, 22/10 och 31/10
Kl 8:30-16:30

Innehåll

Programmet ger dig:


- Förmåga att leda i kraft av dina personliga egenskaper
- Medvetenhet om dig själv och dina reaktioner
- Färdigheter i tydlig kommunikation
- Förmåga att skapa klarhet i samarbetsrelationer
- En modell för ökat lärande i organisationen
 

Klart Ledarskap är framtaget av dr Gervase Bushe i Vancouver, Kanada. Konceptet togs in till Sverige 2004 och har snabbt vuxit till att bli ett av de mest uppskattade och betydelsefulla ledarskapsprogram som erbjuds. Över 7000 har gått utbildningen, som endast får ledas av licensierade instruktörer. Klart Ledarskap är en avancerad ledarskapsutbildning, som med fördel kan ingå i ett mer omfattande ledarskapsprogram, eller som grund för en storskalig satsning på ledningskulturen i företaget eller organisationen.

Du som så önskar har även möjlighet att köpa till individuella coachingtillfällen till reducerat pris, där du har möjlighet att få coaching för att ytterligare underlätta tillämpningen av dina färdigheter inom Klart Ledarskap i din arbetsvardag som ledare.

Målgrupp

Chefer på alla nivåer, projektledare, HR-specialister, stabsfunktioner.

Anmälan och avbokningsregler

Anmäl dig senast 24 september genom att klicka på länken "Anmäl dig här". Efter anmälan får du en bekräftelse via e-post.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag. Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften. Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Har du frågor så hör av dig till utbildning@feelgood.se

Varmt välkommen!