Hoppa till huvudinnehåll

Linköping: Stress och hälsa kurs, 6 tillfällen, start 26 mars

Plats
Feelgood Linköping City, Storgatan 9A i Linköping
Pris
10 600 kr/person, det bjuds på lättare fika
Datum
2024-03-26, 09:00-11:30
Anmäl dig här

Syftet med kursen är att skapa ökad kunskap kring stress och återhämtning. Kursen vill förmedla konkreta verktyg att använda i vardagen för att motverka stress, gynna välbefinnande och öka livskvalitén. Kursen bygger på KBT kognitiv beteendeteori.

Datum:
26/3, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5, 11/6
2,5 timme inklusive paus - bensträckare.
Start kl 9.00 – 11.30


-Del 1, Tema - Stresskällor, stressreaktioner, konsekvensen av stress, att styras av värderingar.
-Del 2, Tema - Att bryta invanda beteenden som vidmakthåller stress. Exponering. Värderingar.
-Del 3, Tema - Sambandet mellan tankar, känslor och beteenden. Strategier för att hantera negativa tankar och oro. Identifiera tankefällor.
-Del 4, Tema - Medveten närvaro, acceptans.
-Del 5, Tema - Kommunikation, gränssättning, Jag-budskap.
-Del 6, Tema - Balans, återhämtning, sömn.

Målgrupp

Kursen vänder sig till individer som upplever obalans i arbetet alternativt i att få ihop livspusslet och behöver stöd i att hitta och tillämpa strategier för välbefinnande och återhämtning. Kursen är även riktad till de som redan har utvecklat måttliga stressrelaterade symptom, men även för dem som upplever sig ha en god balans i livet men önskar fördjupa sina kunskaper gällande strategier för välbefinnande och återhämtning, i förebyggande syfte.

Anmälan och avbokningsregler

Anmäl dig senast 19 mars genom att klicka på "Anmäl dig här" ovan. Ange ditt namn, fakturaadress och eventuell fakturareferens. 

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till 2 veckor innan kursstart, vid ändring därefter debiteras hela kursavgiften.

Har du frågor så hör av dig till utbildning@feelgood.se 

Varmt välkommen!