Hoppa till huvudinnehåll

Digitalt: Robust samarbetskultur 11 sep

Plats
Digitalt i Zoom
Pris
9 000 kr/deltagare
Datum
2024-09-11, 08:15-16:30
Anmäl dig här

Att rusta arbetsplatsen med en lösningsinriktad hållning, och inrätta forum där naturliga friktioner kan diskuteras, bidrar till att bygga en robust samarbetskultur som utvecklar arbetsplatsen.

Meningsskiljaktigheter och mellanmänskliga friktioner finns alltid i någon mån där flera människor samlas. Att vara förberedd för detta gör att friktion kan lösas utan att leda till såriga konflikter. 

Grundpelarna i en robust samarbetskultur

Byggandet av en robust samarbetskultur är ett långsiktigt arbete med fyra strategiska delar:

  • Inventera konfliktpotential - se över förutsägbara konfliktfrågor, arbetsorganisationen och samarbetskulturen
  • Skapa förutsättningar för tidig problemlösning - skapa former och forum för att prata om det som frustrerar
  • Träna konflikthantering - hjälp medarbetare och ledare att utveckla färdigheter för att konstruktivt kunna lösa sina konflikter och meningsskiljaktigheter
  • Inrätta signalsystem och stödresurser -  ha lättillgänglig information om vilken hjälp som finns att få vid konflikter, och ha stödresurser tillgängliga att erbjuda parterna i en konflikt

Under utbildningen går vi igenom ovan punkter med särskilt fokus på kunskap och träning i färdigheter för att kunna lösa konflikter och meningsskiljaktigheter. 

Målgrupp 

Chefer, arbetsledare/teamledare 

Anmälan och avbokningsregler

Anmäl dig senast XX augusti genom att klicka på "Anmäl dig här" ovan. Ange ditt namn, fakturaadress och eventuell fakturareferens. Välkomstbrev med information till utbildningen skickas ut innan kursstart.

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till 2 veckor innan kursstart, vid ändring därefter debiteras hela kursavgiften.

Har du frågor så hör av dig till utbildning@feelgood.se