Hoppa till huvudinnehåll
Chefsstöd ohälsa

Ny utredning av skadligt bruk med löpande chefsstöd och samordning

Ca 40 % av Sveriges vuxna befolkning har antingen ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, läkemedel, droger eller spel om pengar. De flesta av dessa har ett arbete. För arbetsgivare är kostnaden stor, det är därmed lönsamt att upptäcka i tid och hantera om det behövs. I arbetet med detta är utredningen helt central för att kunna föreslå rätt insats. Därför är vi glada att nu lansera en ny och utvecklad utredning av skadligt bruk och beroende. 

- För att rekommendera behandlingsmetod, behöver vi veta vilka behov medarbetaren har. I grund och botten handlar det om två saker. Den ena är att vi hjälper dig som arbetsgivare att uppfylla ditt ansvar att utreda och skapa förutsättningar för en framgångsrik process, det andra är att hjälpa medarbetaren till en hållbar livsstilsförändring, säger Ulrik Bonnevier, affärsområdeschef Feelgood Skadligt bruk. 

- Ofta har man som arbetsgivare en föreställning om att provtagning av alkohol eller droger är en tillräcklig insats. Men prover ger bara begränsad information och räcker inte för att ställa en diagnos, fortsätter Ulrik Bonnevier. 

Gedigen utredning ger relevant rekommendation

En utredning är en kombination av provtagning, skattningsformulär och tester samt en kvalificerad djupintervju. Med intervjun fångar vi upp hur medarbetaren mår, hur bruket ser ut i omfattning och hur allvarligt det är, och eventuella negativa konsekvenser av bruket. Om det skulle finnas andra problem eller annan samsjuklighet som ångest, depression, trauma, fångar vi det i utredningen och kan då fördjupa utredningen. Det hänger tyvärr ofta ihop med skadligt bruk och beroende. 

- Jag är glad att vi har en så gedigen utredning, och som också kan genomföras snabbt och smidigt om det behövs. Den ger möjlighet att ställa rätt behovsdiagnos, för att vi ska kunna ge rätt rekommendation om nästa steg. Eftersom vi är en del av en företagshälsa samordnar vi också allt med eventuella andra pågående insatser för medarbetaren. Vi kan både arbetsplatsen och individen, fortsätter Ulrik Bonnevier.

Vi samordnar allt arbete kring utredning och behandling och ansvarig chef erbjuds ett kontinuerligt chefsstöd för att veta hur man som chef ska agera innan, under och efter en utredning, och om det blir aktuellt med behandling, även under och efter behandlingen. 

Varje ärende är unikt

Det finns inte ett sätt att behandla skadligt bruk effektivt. Därför är det viktigt att veta hur just din medarbetares situation ser ut och föreslå relevant behandling baserat på medarbetarens behov och arbetsgivarens förutsättningar. Vi har ett brett behandlingsutbud med allt från individuella samtal och gruppbehandlingar till internat. Metoderna hos oss är 12-stegsmetoden, KBT, återfallsprevention och MET (motivationshöjande behandling), vilket är evidensbaserade metoder.

 

Mer om Feelgoods arbete med utredning och behandling inom skadligt bruk