Hoppa till huvudinnehåll
orolig man

När kraven känns för höga

Åsa Kruse, psykolog och psykoterapeut på Feelgood, skriver i sin senaste bok ”Verklighetsglappet” om hur höga krav och orealistiska förväntningar påverkar oss – och vad vi kan göra för att undvika negativ stress. 

Åsa Kruse

Varför uppstår verklighetsglappet? 

– Uppfattningen om krav och förväntningar kan uppstå på många sätt, till exempel när man jämför sig med andra, vilket är allt vanligare genom sociala medier. Som barn kan man också ha blivit uppfostrad till att ”allt är möjligt”, och vid minsta kritik skadas självkänslan. När man inte kan leva upp till förväntningarna uppstår en negativ stress. Förväntningarna på livet eller jobbet stämmer inte överens med hur verkligheten ser ut.

Vem kan drabbas av ett verklighetsglapp? 

– Verklighetsglappet kan drabba alla och ser olika ut beroende på vilket skede man befinner sig i livet. Yngre kan bli stressade av prestationskraven i skolan, att man känner att man måste vara bäst och komma in på rätt typ av utbildningar eller skola. Äldre kan känna sig besvikna av att livet eller jobbet inte blev som man hade tänkt sig. Förväntningarna har kanske varit orealistiska eller för höga, eller så har man svårt att acceptera att livet också innehåller nederlag och förluster.

Hur ser verklighetsglappet ut i arbetslivet? 

– I arbetslivet kan det handla om att den anställda ställer högre krav på sig själv än vad arbetsgivaren faktiskt gör. Krav och mål övertolkas, man har en uppfattning om att man ständigt ska utvecklas och prestera i sin roll, att alla ska klättra på karriärstrappan. 

Hur kan arbetsgivaren agera om kraven känns för höga? 

– Om en anställd upplever negativ stress, kan företagshälsan med psykolog kallas in för att kartlägga och problemformulera stressen. Sedan diskuterar man orsaker och åtgärder genom samtalsstöd. Visar det sig att stressen är arbetsrelaterad, kan psykologen samarbeta med chefen för att sätta in åtgärder som underlättar den anställdas arbete. 

Tips till dig som upplever att kraven blir för höga

  • Prata med din chef för att se om din känsla om för höga krav stämmer överens med verkligheten. Om den inte stämmer kan chefen förhoppningsvis hjälpa dig att justera den. Om kraven stämmer, ta en diskussion om prioriteringar och se hur ni kan lösa situationen så att kraven blir hållbara. 
  • Ofta beror stressen mer på inre förväntningar än yttre. Läs av varningssignalerna när känslan uppstår och försök att kartlägga vad den beror på. ”För att jag ska känna att jag duger, vad är viktigt för mig? Och vad kan jag försumma utan att tappa mitt värde och min självkänsla?”. 
  • Fundera på vad det kostar att förverkliga och uppnå alla krav som ställs. Tänk på att det måste vara förenligt med att du mår bra.

Om Åsa Kruse

Åsa Kruse har varit på Feelgood sedan 2009 och mycket av hennes arbete har handlat om stressproblematik. För några år sedan blev Åsa kontaktad av ett förlag som undrade om hon ville skriva böcker på ämnet arbetsåtergång och stressproblematik. Idén om att förklara hela förloppet om stress ur både patienters och arbetsgivarens perspektiv kom snabbt till Åsa och sedan dess har hon skrivit fyra böcker. Verklighetsglappet är den senaste och kom ut i april 2021.