Hoppa till huvudinnehåll
man dricker alkohol

Myter och missförstånd om skadligt bruk på jobbet

Det är viktigt att förebygga och fånga upp skadligt bruk i arbetslivet då det orsakar stora kostnader och skador. Det finns signaler och verktyg för att upptäcka problem med skadligt bruk i tid, innan det får stora konsekvenser. Tyvärr finns det en mängd vanliga missförstånd hos arbetsgivare. Låt oss slå hål på en del av myterna och svara på de vanligaste missförstånden. 

”Alkoholproblem är inte så vanligt hos dem som har ett arbete.”
Det stämmer tyvärr inte. 41 % av Sveriges vuxna befolkning har antingen ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende. Det innebär 10 standardglas eller mer per vecka, eller intensivkonsumtion dvs minst 4 standardglas vid ett tillfälle, minst en gång i månaden. De flesta av dessa har ett arbete.

”Som arbetsgivare har jag inget ansvar om en medarbetare har alkoholproblem.”
Jo, arbetsgivare är enligt lag ansvarig för att aktivt arbeta för att förebygga problem med alkohol och narkotika och utreda ohälsa på arbetsplatsen.

”Jag misstänker alkoholproblem, men kan inte agera utan bevis.”
Som chef eller HR behöver och ska du inte bevisa alkoholproblemet. Ditt ansvar är att agera på det som inte fungerar i arbetet, som exempelvis missköts osv. Det är inte din roll att diagnostisera eller konfrontera. Genomför istället ett omsorgsamtal där du tar upp det du ser, inte det du tror dig se. Om diagnos eller insats behövs, ta stöd av proffs. 

”Om en medarbetare luktar alkohol på jobbet är det bästa att konfrontera direkt.”
Det är inte lämpligt att konfrontera med påståenden om berusning eller att personen har alkoholproblem. Agera istället på alkoholdoften och att det tillståndet är lika med att medarbetaren inte är arbetsför – här ligger ditt ansvar som arbetsgivare. Sen kan du ta rådgivning med en specialist inom skadligt bruk. 

”Det går inte att förebygga alkoholproblem.”
Arbetsplatsen är en väldigt bra arena för att arbeta förebyggande. Som arbetsgivare kan du göra mycket. Det allra viktigaste är en tydlig, nedskriven och kommunicerad policy om skadligt bruk. Det är viktig både arbetsgivare och arbetstagare att veta vad som gäller på arbetsplatsen. Som bäst är det när arbetsgivare och fackliga organisationer har tagit fram den tillsammans. 

”Medarbetares alkoholvanor rör deras privatliv och inget annat.”
41 % av Sveriges vuxna befolkning har antingen ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende. De flesta av dessa har ett arbete. Skadligt bruk får ofta stora konsekvenser på arbetet, t ex i produktionsbortfall, sjukskrivningar, ökade risker och i värsta fall olyckor. När beteenden och vanor i privatlivet ger konsekvenser på arbetet har arbetsgivaren en skyldighet att agera. Att förebygga ohälsa, på grund av alkoholvanor eller andra skadliga bruk, vinner både arbetsgivare och arbetstagare på.