Hoppa till huvudinnehåll
psykisk ohälsa man

Mycket att tjäna på tidiga hälsoinsatser

Att tidigt se medarbetare som drabbats av eller riskerar ohälsa är väldigt viktigt. Inte bara för individen som mår dåligt utan för hela företagets ekonomi. 

Vår erfarenhet, ihop med enkel matematik, visar att det finns stora vinster i att sätta in tidiga insatser, upptäcka negativa mönster och arbeta målmedvetet för att minska korttidssjukfrånvaron (dvs de första 14 dagarna). Kan man stävja den så kan stora summor pengar sparas. 

Den direkta kostnaden av sjukfrånvaro kan uppskattas till 10% av medarbetarens månadslön/dag. Om medarbetaren tjänar 36 100 kr/månad (snittlönen i Sverige) och är borta 5 dagar i sträck vid 6 tillfällen på ett år så blir kostnaden för en medarbetare ca 87 000 kr/år (justerat för en lägre kostnad för arbetsgivaren under karensdagen). Om till exempel 50 anställda på ett större företag har motsvarande sjukfrånvaro är vi direkt uppe i en kostnad på 4 362 000 kr/år. Då har vi inte ens börjat räkna in andra effekter som kompetensbortfall, lägre produktion med mera.

Vad kostar korttidssjukfrånvaron
Vad kostar korttidssjukfrånvaron

Upp till fyra kronor tillbaka på varje investerad krona

Under ett treårigt kundprojekt som Cornelia Karlberg, områdesansvarig för rehabilitering och ohälsa på Feelgood, genomfört mättes flera parametrar relaterade till korttidssjukfrånvaro. Resultaten var entydiga. Efter ett års hälso- och rehabinsatser hade 85-90% av medarbetarna normal korttidssjukfrånvaro. Totala antalet tillfällen för korttidssjukfrånvaro hade sjunkit med 40% vilket i sin tur ledde till mindre långtidssjukfrånvaro. Lönade det sig ekonomiskt? Ja! Det tidiga, strukturerade arbetet som bedrevs gav en ROI på hela 2,9-4,1 kronor per investerad krona, något varierande under projekttiden.

Resultatet kostnadseffektivt

Tidiga insatser, ansvar och tålamod 

Så hur når man dessa resultat? Det enkla svaret är att börja hälsoarbetet innan problem och behov av rehab har uppstått. Ju tidigare man tar ett helhetsgrepp och sätter in strukturerade, långsiktiga åtgärder mot korttidssjukfrånvaron desto bättre. Men det är lättare sagt än gjort och stöttning kan behövas. Vi på Feelgood har speciell kompetens för att hjälpa HR och ansvariga chefer både att få en långsiktig rehabstrategi på plats och konkret stöd när en medarbetare har hög frånvaro. En rehabkoordinator/case manager kan ha ett helikopterperspektiv över läget och vara en spindel i nätet och chefens bollplank under processen, och hjälpa till med en konkret plan. Ansvaret för att omvandla planen till en del av vardagen är delat: chefer och HR-avdelning måste se till att den implementeras - varje medarbetare måste ta ansvar för att planen faktiskt följs. Sen är det givetvis viktigt att orka hålla i och arbeta målmedvetet så att åtgärderna blir en del av arbetslivet och inte något jobbigt utöver det. Då kan hälsovinsterna snabbt även bli stora ekonomiska vinster. 

Kort och gott: friska medarbetare ger friska företag.