Hoppa till huvudinnehåll
glada kollegor

Medmänsklighet och hygglighet i det nya ledarskapet

Det nya arbetslivet har visat på behov av nya ledarstilar. Nu blir vi mer mänskliga och hyggliga. 

Behoven kommer delvis av post-pandemiskt nya arbetssätt med hybrid i fokus. Vi jobbar mer flexibelt, och ser nya behov och önskemål hos medarbetare. Det innebär också att det är svårare för chefer att vara stöd och kunna ansvara för hälsa och arbetsmiljö. Vi är över lag inne i ett läge med ökad förändringstakt, så chefer behöver leda i transformation. En annan orsak till behov av nya ledarstilar är det rådande ekonomiska läget i landet där vi kan se en markant ökning av varsel. Arbetsgivare behöver öka sitt medarbetarskap, skapa hälsa på arbetsplatsen, fokusera på samhörighet, gott ledarskap och sund värdegrund. Den tredje stora orsaken är oro och kriser i vår omvärld som riskerar att öka den psykiska ohälsan. Mot bakgrund av allt detta måste ledare fånga signaler, visa medmänsklighet och samhörighet. 

Vi pratar nu om:

  • Värdebaserat ledarskap – skapa en gemensam uppsättning värderingar hos alla anställda, vilket förbättrar deras sammanhållning och arbetsvilja. Vetskapen om att ens organisation och ledare har samma grundvärderingar som en själv har ett tydligt samband med medarbetares engagemang, prestation och hälsa.
  • Tillitsbaserat ledarskap – förtroende i stället för kontroll, uppmana till samarbete i stället för individuella prestationer, fokusera på kollektivets kapacitet och uppmuntra nytänkande.
  • Förändringsledning – strukturerat arbetssätt för att förflytta en organisation från ett nuläge till ett nytt läge, ta hänsyn till de faktorer vi vet främjar både hälsa, engagemang och effekt i förändringsarbetet.
  • Coachande ledarskap – hjälpa medarbetare att nå sin fulla potential, stort fokus på motivation och engagemang.
  • Transformativt ledarskap – ledaren involverar medarbetare i utvecklingen av verksamheten, agerar förebild, inspirerar, motiverar, ger intellektuell stimulans och individuell omtanke.

På många sätt kan man konstatera att chefen aldrig har varit viktigare. Den omtänksamma och hyggliga chefen kommer att vinna i längden, och ha välmående medarbetare som stannar.