Hoppa till huvudinnehåll
kvinna m suddig man i bakgrund

Ledarskapet sätts på prov vid skadligt bruk

Chefer behöver handledning och hjälp till självhjälp

Det finns vissa situationer som ställer ledarskapet på prov. Att hantera de svåra personalsamtalen är en sådan situation. Du som är chef vet vad som behöver göras och vad du egentligen bör säga. Men du känner dig osäker. Hur ska jag gå tillväga? Vad ska jag säga? Vad kommer jag att få för reaktion?

Chefssupport och chefsstöd är viktiga pusselbitar i det drogförebyggande arbetet på arbetsplatsen. Om chefen kan ringa ett samtal och få support innebär det oftast att chefen agerar tidigare vid problem.

I en undersökning som Chef har låtit Synovate göra fick 541 chefer frågan om vad de tycker är mest obehagligt att behöva ta upp med en medarbetare. Hela 61 procent svarade ”Dålig lukt eller bristande hygien”. Relativt få har dock genomfört ett sådant samtal, endast 16 procent.

På andra plats över obehagliga samtal kommer alkoholproblem. 32 procent av cheferna känner störst obehag för att behöva ta upp om en medarbetare har alkoholproblem eller annat skadligt bruk. Hela 38 procent har erfarenhet av ett sådant samtal kring alkoholproblem och 17 procent annat skadligt bruk.

Olika orsaker till att chefen undviker ett nödvändigt samtal:

 • Man ser inte problemen
  - Pga otillräcklig kunskap
  - För få kontaktytor med personen
 • Organisationskultur
  - Liberal alkoholkultur/attityd på arbetsplatsen
  - Inte tydlig och förankrad policy
  -  Tidsbrist
  - Otydliga mandat
 • Sin självbild, dvs
  - Tidigare erfarenheter
  - Konflikträdsla
 • Man inser inte problemets allvar
  - Kanske bara ska arbeta med personen under en kort tid
  - Inget egenintresse att lösa problemet

När livsstil/beteende påverkar arbetsprestationen är ett samtal med medarbetaren motiverat. Vi på Alna möter ofta oro inför sådana samtal. Det är vanligt att man oroar sig för hur det kommer att tas emot, hur man ska framföra budskapet och vilken reaktion man ska få. I den situationen är det lätt att tänka att man ska vänta tills man har mer att komma med. Vi ger alltid rådet att agera, inte vänta tills det finns ”bevis”. Bevisen kan man få vänta länge på, många gånger i 10-15 år..

Det är viktigt att agera så fort som möjligt, helst när man första gången tänker tanken. Den som har varit chef länge och sett mellan fingrarna med en medarbetares drickande under flera års tid kan ha svårt att hävda sin auktoritet.

– Det är ganska vanligt att det är en ny chef som kommer hit med en medarbetare för utredning. Det blir ofta den nya chefens lott att ta tag i problem som pågått länge, säger Robin Öberg, konsult på Alna som arbetar med att stötta chefer i utredningar och individärenden.

Hur lyckas man med samtalet?

– Det viktigaste är att inte konfrontera eller ställa diagnos utan starta ett första samtal utifrån ett omsorgsperspektiv, dvs du förklarar din oro. Utgå bara från det som du vet och har sett, det som du anser påverkar arbetet. Alternativet är om samtalet föregås av en alkoholrelaterad incident, då är det viktigt att man som chef har ”på fötterna” arbetsrättsligt, att man vet vad som gäller, förklarar Robin.

För att lyckas med ett sådant här samtal krävs att det finns tydliga regler på arbetsplatsen, alkohol- och drogpolicys och handlingsplaner, som är kända och förankrade. För att kunna ingripa och agera tidigt behöver man vara klar över om det är ok att till exempel komma bakfull till jobbet? Eller om man får dricka alkohol på representationslunchen? Ibland är det viktigt att man som chef förankrar med sin chef innan ett första samtal, säger Robin. Om det inte finns en väldigt tydligt policy och handlingsplan på arbetsplatsen kanske man behöver stämma av att det finns stöd för att agera, diskutera kostnader etc, även de kostnader det medför om man inte gör något.

Anledningar till att ta upp känsliga och jobbiga ämnen

Emellanåt måste du som chef ta de svåra och jobbiga samtalen. Det viktiga är att du gör det och att det sker på rätt sätt. Förmodligen behövs flera samtal för att lösa situationen och komma överens om vilka åtgärder som behövs. Kanske behövs motiverande samtal och en professionell utredning? Alna kan ge dig stöd och handledning när du behöver agera.

Hjälp att slutföra även om det inte går som man tänkt sig

Om det inte går så bra som man hoppas, blir det extra viktigt med stöd och support, för att avsluta så bra som möjligt. Ibland är det nödvändigt att avsluta anställningen och på vägen kan det kännas bra och tryggt med bollplank och stöd till parterna att fokusera på rätt saker. Och ibland även någon som driver processen framåt.

Alnas erfarenhet visar att chefer agerar snabbare och därmed löser uppkomna problem snabbare när det här stödet finns att tillgå.