Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna vid datorn och funderar

Ledarskap, psykologisk trygghet och growth mindset

Nu när saker och ting (förhoppningsvis) börjar återgå till det normala, uppstår en del utmaningar. Som ledare gäller det att vara lyhörd och aktiv när man välkomnar medarbetarna tillbaka till den fysiska arbetsplatsen. Alla har olika erfarenheter från de gångna åren, och det blir extra viktigt att se alla och få alla att komma in i rutinerna utifrån sina förutsättningar. Men det uppstår också unika möjligheter att skapa en mer framtidssäkrad organisation med psykologisk trygghet och growth mindset, framhåller Feelgoods organisationspsykolog Alexandra Sjöström.

Mindre chef och mer ledare

Efter två märkliga år är det extra viktigt att ta tag i och reflektera över sitt ledarskap. Vad kan göras bättre? Vad kan tillföras och vad bör tas bort? För det är en unik chans som uppstått nu när alla medarbetare är välkomna tillbaka till arbetsplatsen. Förutom självklara saker (som man dock aldrig ska ta för givna) som tydliga gemensamma mål, teamkänsla och engagemang, finns det en hel rad verktyg att ta hjälp av i bygget av en kompetent organisation där alla känner psykologisk trygghet - dvs att alla medarbetare känner trygghet i att agera utifrån sin känsla och kompetens. Något som inte kan underskattas när man vill nå framgång. Alexandra Sjöström har identifierat några av de viktigaste:

  • Hantera konflikter. Tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro så har konflikterna på arbetsplatsen ökat de senaste två åren, mycket beroende på att det är svårt att se allas behov under distansarbete.
  • Kommunicera mer. Ett sätt att tidigt upptäcka konflikter och bygga en starkare teamkänsla är att skapa en tätare dialog med alla medarbetare.
  • Delegera mer. Genom att dela med sig av ansvaret blir fler delaktiga och engagerade, inte bara i sina egna arbetsuppgifter utan i hela företagets framgång.
  • Reflektera över rollen som ledare. Vilka beteenden hjälper organisationen framåt? Vad kan förändras till det bättre, både i rollen som chef och som människa?

Med detta i huvudet finns alla möjligheter att skapa psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Rent praktiskt kan det innebära att vara lyhörd, empatisk och tydlig, skapa tydliga kanaler för kommunikation, stötta, ge feedback och vara närvarande i såväl vardag som medgång och motgång. 

Growth mindset och ständigt lärande

Som ledare har man ett stort ansvar för sina medarbetares utveckling. Ett angreppssätt som verkligen kan få team och företag att utvecklas och går han i hand med psykologisk trygghet är growth mindset. I korthet innebär det att man som grupp välkomnar utmaningar och utveckling, är uthållig när hinder uppstår, ser ansträngningar som vägen till kunskap och lär sig av kritik. Man inspireras av andras framgångar och är övertygad om att talang och kompetens är något som kan utvecklas. Som ledare handlar det inte om att lära ut en massa saker utan om att uppmuntra till att hela tiden söka ny kunskap och tillåta nya idéer och initiativ. 

- Ny kompetens kan delas på en mängd olika sätt, till exempel genom att visa vägen till bra källor, öppna upp sitt eget nätverk, lyfta fram goda exempel, frigöra tid, integrera utveckling i den dagliga verksamheten med hjälp av ny teknik och mycket mer, säger Alexandra Sjöström. 

Viktigt är också att uppmuntra nya idéer och att se alla initiativ, lyckade såväl som mindre lyckade, som ett sätt att utvecklas. Att misslyckas är varken bra eller dåligt, men det är alltid en lärdom. 

Försök att se omstarten på den fysiska arbetsplatsen som en unik möjlighet att sätta psykologisk trygghet och growth mindset som angreppssätt för arbetet i teamet, avdelningen eller företaget. För med utveckling, ny kunskap och nya idéer på det dagliga schemat kommer man stå väl rustad för vad som sker i framtiden. Att hela tiden växa som som yrkesutövare och människa gör dessutom arbetet roligare, både idag och i morgon.