Hoppa till huvudinnehåll
möte

Kompetensutveckling stärker ledarskapet 

I takt med samhällsutvecklingen sker ständiga förändringar i så väl förutsättningar som förväntningar på rollen som chef och ledare. Ledarskapet prövas i nya utmaningar av bl a teknikutveckling, inflation och oroligheter i vår omvärld. 

Anna Widhe

En av Feelgoods experter inom ledarutveckling är Anna Widhe. Hon har bakgrund som psykolog och har många år arbetat specifikt med just ledarutveckling. Tillsammans med kollegorna har hon coachat och utbildat ett stort antal chefer och ledare.

Anna upplever att det finns många chefer och ledare som har utmaningar som rör arbetsmiljö, samarbete och kommunikation. Många chefer har en ganska ensam situation där de axlar ett stort ansvar, men inte har så många att tänka högt tillsammans med. I det blir utbildningar, seminarier, nätverksträffar och grupphandledningar bra sätt att hämta kraft och inspiration genom erfarenhetsutbyten både med varandra och med oss på Feelgood. 

Anna berättar: ”Jag älskar mitt jobb! Jag drivs av att få göra skillnad för både de hårt arbetande chefer jag träffar, och i förlängningen även de medarbetare de leder. Jag gläds när jag ser inspirationen och kreativiteten tändas när de får någon att reflektera med, och när de blir stärkta i att de sitter inne med mycket egen klokskap och när de får stöd i att hitta nya perspektiv.”

Anna slås av hur många engagerade och hårt arbetande chefer det finns, som verkligen brinner för verksamheterna och sina medarbetare, och vill göra allt de kan för att ge dem bästa möjliga förutsättningar. Ett jobb som såklart kan vara ganska svårt i dagens komplexa och föränderliga arbetsliv.

Styr din kalender och utveckla mötesformer

En återkommande utmaning är att det är många som gör anspråk på chefers tid, och ofta behöver de hjälp att hitta strategier för att ta makt över sin kalender och göra medvetna prioriteringar. Särskilt mycket tid går åt till att sitta på möten där en chef egentligen inte behöver delta eller som tar mer tid än nödvändigt. Att utveckla mötesformerna, så att de kännetecknas av högt engagemang, delaktighet och lärande är ett av flera sätt som vi ser har goda effekter. Det bekräftas också av aktuell forskning om verktyg för givande mötesformer. 

En av de utbildningar Feelgood erbjuder, ”Att facilitera utvecklings- och förändringsprocesser”, ger cheferna en välfylld verktygslåda för att både designa och leda givande forum för dem som är kärnan i verksamheten – medarbetarna. 

Konflikter tyvärr vanligt

Ytterligare utmaningar som vi ofta möter på arbetsplatser är kopplade till kommunikation och förmågan att främja en konstruktiv och lärande kommunikationskultur. Vid konflikter, missförstånd och samarbetsbekymmer frestas många första linjens chefer att bli budbärare och mellanhand mellan medarbetare. Det stärker inte samarbetsrelationerna, och många chefer vill lära sig hur de istället kan uppmuntra, och ibland leda, klargörande samtal mellan de medarbetare som behöver stöd. Här kan vi hjälpa många chefer att utvecklas genom utbildningen ”Klart ledarskap” som ger ovärderliga verktyg och färdigheter för att skapa en robust samarbetskultur. 

Även e-utbildningen om konflikthantering är bra sätt för chefer att utveckla sin kompetens. I den e-utbildningen leds man av organisationskonsulter tillika psykologer och får ta del av teori, miniföreläsningar, övningar och scenarier, plus tillfälle att reflektera över eget agerande.

Utveckla tillitsbaserat ledarskap 

Dagens arbetsliv kräver att chefer på allvar anammar ett tillitsbaserat ledarskap som frigör medarbetarnas potential och utveckling. Många vill verkligen tillämpa detta sätt att leda. För att hitta nycklarna behöver man som chef kika på sina utvecklingsområden: t ex att släppa kontrollen, delegera mer och hitta nya metoder för uppföljning, plus de organisatoriska och kulturella utmaningarna: som ogynnsamt stark kontroll uppifrån eller om medarbetarna inte är vana vid självledarskap. 

Utvecklas för att utveckla!

Alla behöver ständigt utveckla sin kompetens och hålla jämna steg med utvecklingen, och chefer i synnerhet eftersom det är de som är satta att leda utvecklingen genom sina medarbetare. Att vara ledare kräver färdigheter, och färdigheter behöver tränas. 

Anna konstaterar: ”Att läsa böcker är såklart ett sätt att få inspiration. Teorier, modeller och annan kunskap är av stort värde, och förnyas ständigt genom forskning och erfarenhet. Men vi ser att det är begränsat om cheferna inte också får chans till egen reflektion, erfarenhetsutbyte och färdighetsträning. Det är så de nya kunskaperna kan överföras till vardagen. Detta är en del av vår pedagogiska idé. Vi varvar teori, reflektion och träning.”