Hoppa till huvudinnehåll
dialog

Kommunikation är nyckeln i orostider

Hösten har präglats av konjunktursvängning, krig och försämrad ekonomi. Företag ser över ekonomi och bemanning, och även om arbetslösheten är något lägre nu jämfört med december 2022, så är det mycket som är osäkert inför nästa år. Vi på Feelgood ser att många av våra kunder står inför omorganisationer, potentiella neddragningar och verksamhetsförändringar. 

Som ledare har du en viktig uppgift att minimera oro och stress hos dina medarbetare, och verka för så god arbetsmiljö som möjligt. Många chefer kan uppleva uppgiften som övermäktig, så vi har sammanställt några goda råd: 

Kommunicera mera

Öka kommunikationen och ge så mycket information om läget som möjligt. Ha frekventa möten, koppla upp dig med ditt team, ta enskilda samtal på telefon med dina medarbetare. Information ökar vår känsla av trygghet, vi känner oss lugnare när vi vet vad vi har att förhålla oss till. Det är bättre som chef att säga att du ”inte har information förrän på onsdag och kommer att återkomma då” än att inte säga något alls. Försök att vara mer tillgänglig.

Fokusera på fakta och det positiva

När vi är oroliga är det lätt att spekulera, vilket i sin tur ofta skapar mer oro. Vi pratar med varandra, och påverkar varandra. Det är viktigt att som ledare dementera sånt som inte stämmer i ett tidigt skede. Hjälp till att förtydliga vad som stämmer, vad vi ännu inte vet, och vad vi kommer att få reda på vid ett senare tillfälle. Håll informationen konkret. Det är också lätt att fokus hamnar på allt som är oroligt och inte fungerar, så försök att lyfta fram det som är stabilt och positivt när du träffar dina medarbetare. 

Var saklig och lyhörd vid negativ information

Många chefer tycker det är jobbigt att ge negativ information, men även i det fallet är det bättre att vara tydlig än att försöka undvika. Ta dig tid med dina anställda, ge dem informationen på ett sakligt sätt, stanna kvar i mötet så länge det behövs och låt dem ställa frågor. Boka ett uppföljningsmöte inom kort, så att det finns chans att ställa ytterligare frågor som kommer upp över tid. 

För att det ska tas emot så bra som möjligt är det viktigt att skälen till förändringen kommuniceras på ett tydligt sätt, och att de inte omskrivs så att det tappar trovärdighet. Medarbetarna har förståelse för ansträngda tider och ledningen kan få ökad respekt tack vare sin öppenhet.

Våga lyssna utan lösning

Forskning tyder på att vi kan må 10 procent bättre bara av att någon lyssnar och stöttar i stunden, även om det inte är en terapeut eller enligt någon speciell teknik. Vi mår alltså bättre av att någon helt enkelt tar sig tid för oss och bekräftar hur vi tänker och känner. Om det finns möjlighet så är det värt att sitta ner med oroliga anställda, låt dem prata och hör vad de säger. Du som chef kanske inte kan göra något mer i stunden, men det kan ändå bidra till bättre psykisk hälsa hos medarbetaren och i gruppen.  

Hjälp till att prioritera

Oro och stress distraherar oss från fokus och prestation. Dina anställda kan behöva hjälp med att prioritera, se över arbetsuppgifter, få stöd genom fler uppföljningar och feedback kring prestation och mål så de känner att de är på rätt väg och ser resultat av sina insatser. Ha nära dialog, arbetsfördela, gör frekventa uppföljningar och ge mycket beröm och feedback. 

Glöm inte återhämtningen

Till sist, förändring, stress och oro tar på krafterna. Försök att se till att få ordentlig återhämtning, sömn och energigivande aktiviteter utanför jobbet. Det gäller både för dina medarbetare och för dig som chef.