Hoppa till huvudinnehåll
Ryggsmärtor

Kan man förebygga ryggsmärta?

Ryggsmärta drabbar många någon gång i livet och är en vanlig orsak till vårdbesök och sjukfrånvaro. Men det bästa vore ju att slippa få ont i ryggen i första taget.

Hur man förebygger ryggsmärta beror på vem du frågar. Behöver du ett nytt skrivbord? En bättre säng? Skoinlägg? Glutenfri kost eller PT-timmar? Verkar det som att någon vill sälja något till dig? 

För att gå lite mer systematiskt tillväga kan man börja med att ta reda på vilka faktorer som (statistiskt sett) ökar risken att få ont i ryggen. I en stor systematisk översiktsartikel från 2017 har forskarna tittat på inte mindre än 54 olika riskfaktorer för smärta i nedre delen av ryggen. 

Här följer topp 10 riskfaktorer (baserat på oddskvot):

  • Köra bil mer än 2 timmar
  • Sömnbesvär
  • Stå eller gå mindre än 2 timmar
  • Att vara 18-44 år (om du är man)
  • Psykisk ohälsa
  • Monotont arbete
  • Mental stress
  • Helkroppsvibrationer
  • Hukade eller framåtböjda arbetsställningar mer än 15 minuter
  • Rökning

När det gäller epidemiologi gäller det att tolka statistik med försiktighet. Det går inte att dra några slutsatser om enkla orsakssamband här. Snarare handlar det om livsstilsmönster som samvarierar och påverkar hälsan i stort.

Det positiva är att alla faktorer (utom ålder och kön) går att påverka. Om du är yrkeschaufför kanske du inte kan undvika att köra mer än två timmar i sträck. Men du kanske kan minska risken för ryggsmärta genom att sova tillräckligt och undvika rökning.

När det gäller vetenskapligt stöd för vilka åtgärder som kan förebygga ländryggssmärta så pekar evidensen mot att fysisk träning minskar risken för ländryggsmärta och sjukfrånvaro till följd av det. 

Enbart information/undervisning, stödjande bälten, skoinlägg och ergonomiska åtgärder verkar inte ha någon förebyggande effekt på sjukfrånvaro till följd av ländryggsmärta.
Dock saknas studier av hög vetenskaplig kvalitet. Så kunskapsläget kan ändras.

Sammanfattningsvis vill vi betona att livsstilsfaktorer som påverkar fysisk och psykisk hälsa i stort också påverkar förekomst av ryggsmärta. Om du vill satsa dina kort på en enda förebyggande åtgärd så rekommenderar vi fysisk träning. Fysisk träning har även fördelen att påverka sömn, stress och psykiskt mående på ett positivt sätt.

Källor:
Parreira, P et.al; Risk factors for low back pain and sciatica: an umbrella review, The Spine Journal 18 (2018) 1715–1721 
Steffens, D; Prevention of Low Back Pain A Systematic Review and Meta-analysis, JAMA Intern Med. (2016);176(2):199-208.