Hoppa till huvudinnehåll
IT, system

Intrång hos leverantör utrett – ingen data har spridits

Uppdatering 2021-06-23 kl 16.50: Leverantören InfoSolutions har nu bekräftat att personen som gjort intrånget inte läst, spridit, raderat, redigerat eller kopierat några personuppgifter. 

En av Feelgoods leverantörer, företaget InfoSolutions som förmedlar tjänster inom e-remiss och labsvar, har blivit utsatt för dataintrång i en databas med lagring av personuppgifter. InfoSolutions har identifierat vad som gjorde intrånget möjligt och incidenten är avbruten.

I rapporten från InfoSolutions om händelsen framgår att syftet med dataintrånget verkar vara att personen som gjort det vill informera och hjälpa till att belysa säkerhetsrisker. Personen har haft tillgång till databasen under en begränsad period. 

Feelgood ser naturligtvis allvarligt på dataintrånget. InfoSolutions är leverantör till ett flertal stora vårdaktörer, bl a flera regioner i Sverige. 

Feelgood genomför också en egen utredning av situationen. Vi har anmält det inträffade som en personuppgiftsincident till Integritetsskyddmyndigheten (IMY).

Feelgood är som vårdgivare ansvarig för behandlingen av personuppgifter hos InfoSolutions. InfoSolutions är Feelgoods personuppgiftsbiträde vid behandling av dessa personuppgifter. Det innebär att Feelgoods kunder inte är ansvariga för de personuppgifter som berörs av incidenten hos InfoSolutions.