Hoppa till huvudinnehåll
IT, system

Intrång hos leverantör utreds

En av Feelgoods leverantörer, företaget InfoSolutions som förmedlar tjänster inom e-remiss och labsvar, har blivit utsatt för dataintrång i en databas med lagring av personuppgifter. I nuläget vet vi inte om Feelgood är berörda. Den eller de som har utfört intrånget har haft tillgång till databasen under en begränsad period och det finns i nuläget inget som tyder på att information har förts vidare enligt leverantören.   

InfoSolutions har identifierat det som gjorde intrånget möjligt och incidenten är avbruten. De har även startat en utredning för att kunna klargöra vilken information som blivit åtkomlig under intrånget. Vi inväntar återkoppling på den utredning som InfoSolutions arbetar med. Samtidigt genomför Feelgood en egen utredning av situationen. Feelgood har anmält det inträffade som en personuppgiftsincident till Integritetsskyddmyndigheten (IMY). Vi återkommer med mer information.