Hoppa till huvudinnehåll
skadligt bruk

Hur kan vi skydda mot skadligt bruk? 

Nuvarande situation med utbrett distansarbete och många som känner oro och stress på grund av pandemin, uppfyller oroande nog de flesta riskfaktorerna för alkoholproblem och andra former av skadligt bruk. Forskning visar att ensamarbete och hemarbete har en stark koppling till skadligt bruk. Brist på rutiner och social kontroll ökar risken. Kombinationen alkohol och stress leder dessutom ofta till en nedåtgående spiral. 

Utmaningarna är nu extra stora för medarbetare som redan har ett skadligt bruk och egentligen behöver befinna sig på en arbetsplats som ställer tydliga krav. Men hemarbete är en riskfaktor för oss alla. 

Vanliga riskfaktorer för skadligt bruk

 • Tillgänglighet till t ex alkohol i arbete eller vardag
 • Distansarbete, ensamarbete
 • Arbete på annan ort, många resor
 • Stress genom hög arbetstakt, stora risker, otrygghet, stort ansvar
 • Arbete mer är 48 timmar per vecka, oregelbundna arbetstider, skiftarbete
 • Flytande arbetsstruktur, frihet från övervakning, självständigt arbete
 • Socialt tryck att t ex dricka i samband med arbetsrelaterade aktiviteter

Viktiga skyddsfaktorer

 • Tydlighet i arbetsuppgifter
 • Förväntningar – vilka förväntningar har du?
 • Korta schemalagda avstämningar – ofta!
 • Ansikte, video, telefon
 • ”Mikrostyrning”
 • Korta promenadmöten, utan agenda
 • Tydlig planering i kalender – var är du?
 • Se och prata om det du ser!
 • Ställ krav
 • Följ upp, följ upp, följ upp!

Distansarbete – stress eller balans

En studie under pandemin visar bland annat att problem som upplevs vid hemarbete främst verkar ligga hos organisationen, inte tekniken. Många upplevde otydligt ledarskap eller bristande stöd och närvaro från sin närmaste chef. Detta är sedan tidigare kända riskfaktorer för stress.

På den positiva sidan upplevde många en bättre livskvalitet tack vare hemarbetet. Att till exempel inte behöva lägga tid på arbetspendling ger mer fritid och bättre balans i vardagen. Det bör kunna ses som en skyddsfaktor för stress. Men det är viktigt att vara uppmärksam på att detta inte gäller för alla. 

Att ha uppbokade sociala interaktioner är viktigt även vid hemarbete. I studien såg man en koppling mellan social interaktion och produktivitet. 

En viktig pusselbit för att medarbetare ska uppleva bättre stöd från sin chef kan vara att prata med medarbetarna om deras individuella förutsättningar för att arbeta hemifrån. Hur fungerar arbetsplatsen, uppkoppling osv? Hur ser det ut med distraktioner i hemmiljön? Finns det barn hemma och hur fungerar det? 

Chefen viktig för stöd och struktur

Chefen bör hålla sig tillgänglig för att kunna nås på telefon, och uppmuntra även till att kontakta kollegor vid behov. Skapa en öppen dialog där ni pratar om hur ni mår, för att ta hand om eventuell oro eller stress i tid. 

Arbetsmiljön är oftast bättre på arbetsplatsen än i det egna hemmet. Därför kan det vara bra att uppmana medarbetarna att ta pauser och röra på sig, för att må bra och motverka stress. Om medarbetare har nära till varandra och inte har symtom kan de kanske träffas utomhus.

Strukturerad uppföljning är viktigt för att säkerställa att arbetet fungerar och blir utfört. Det hjälper också medarbetare att fatta goda beslut kvällen innan. Boka upp avstämningar med samtliga medarbetare på video (eller telefon om video inte är möjligt). Samtal där du vill uppmärksamma medarbetaren eller åstadkomma en förändring bör i första hand ske i fysiskt möte, om möjligt. Annars i videomöte, och i sista hand via telefon. 

Att ha gruppavstämningar via video ger möjlighet att få se sina kollegor och skapar känslan av tillhörighet och att bli sedd. Chefen har också möjlighet att upptäcka eventuella förändringar i medarbetares beteende. Signaler på ohälsa och förändrat beteende kan vara detsamma som signaler på skadligt bruk.