Hoppa till huvudinnehåll
kollegor pratar

Hur kan Feelgood hjälpa till i orostider?

Vi på Feelgood har en mängd tjänster och kompetenser som vi kan bistå er med i tider av oro och kris. Vi har alla verktyg för att ge både kunskap och konkret stöd till såväl chefer som medarbetare.

Stöd till chefer och ledare

Stöd till medarbetare

Individer

  • Stödsamtal med psykolog eller beteendevetare för medarbetare som känner oro, via video eller fysiskt besök
  • Stressutbildning (digital) - Vad är stress och hur hanterar du den? Ökad kunskap gör det lättare att motverka ohälsa på grund av stress. 
  • Stressutredning - exempelvis screening för stress, oro, eller nedstämdhetsproblematik.
  • KBT online - lättillgänglig psykologisk behandling vid stress, oro, ångest eller sömnproblem

Grupper

 

Kontakta oss så hjälper vi ditt företag med anpassat stöd i kris och orostider.