Hoppa till huvudinnehåll
kundservice

Fungerande arbetsvardag starkt skyddande faktor för mental hälsa

Mental hälsa påverkar allt från fysisk hälsa, relationer till andra och välmående, till våra möjligheter att klara de krav arbetsmarknaden ställer på oss. Sedan 1992 har World Health Organization (WHO) anordnat en dag med fokus på mental hälsa – 10 oktober varje år. Det görs ett fantastiskt jobb för detta på arbetsplatser runt om i landet, inte bara den 10 oktober, utan alla dagar. Baserat på forskning om goda effekter av insatser och tydligheten i hur viktig arbetsplatsen är som skyddande faktor, behöver och kan mer göras. 

Andelen som uppger svåra besvär av t ex ängslan, oro eller ångest ökar, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. 2022 svarade 11 procent av kvinnorna och 5 procent av männen i Sverige att de har svåra besvär. Lätta besvär av ängslan, oro eller ångest är betydligt vanligare och uppges av 41 procent av kvinnorna och 30 procent av männen. 

Det är med andra ord frågor som berör oss alla, alla känner någon som mått eller mår dåligt eller har själv mått dåligt. Ibland kan larmrapporter om hur den psykiska ohälsan ökar göra att vi kan känna oss maktlösa, och i värsta fall hopplösa. 

Forskning har sedan länge visat att en fungerande arbetsvardag är en starkt skyddande faktor för vår mentala hälsa. Därför är förbyggande insatser för medarbetares mentala hälsa viktigt och vi vet att det har stor effekt.

Kombinationen av individuellt stöd och att, när det behövs, även erbjuda organisationellt stöd är en av de saker som forskning (bl a rapporterat av Folkhälsomyndigheten) visar gör störst skillnad för både medarbetare och företag. Det bidrar både till ökad psykisk hälsa och ökad arbetsglädje.  

På tal om arbetsglädje kan du som chef och arbetsgivare arbeta med mål som innebär verkligt win win för alla inblandade. Forskning visar att medarbetarna, grupperna, cheferna och företagen mår bra av samma sak. Sambandet mellan hälsa och prestation är sedan länge väl etablerat och investeringar i förebyggande arbete mot psykisk ohälsa saknar motstycke mot andra insatser och har visat sig kunna ge en return of investment på uppåt 700%, enligt Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Som stöd för mental hälsa arbetar vi inom Feelgood bl a med att erbjuda strukturerad återhämtning, stressutredningar, insatser med sömn, stöd till chefer m m och vi har ett stort utbud av föreläsningar, seminarier och utbildningar. 

Läs mer:
Om världshälsodagen för mental hälsa 
Folkhälsomyndigheten, ”Så mår Sveriges befolkning. Ny statistikrapport om psykisk hälsa” 
Folkhälsomyndigheten, ”Vad påverkar vår psykiska hälsa?”
Folkhälsomyndigheten, ”Förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet”
Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak), ”Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg – psykisk ohälsa”