Hoppa till huvudinnehåll
Att leda i oroliga tider

Att leda i kris och oro - 10 tips till dig som chef

Krig i vår närhet, klimatförändringar, inflation, stigande räntor och lågkonjuktur. Konkurserna och arbetslösheten ökar redan. Både företag och privatpersoner har en ansträngd ekonomi och mitt i alltihop står du och förväntas leda engagerade medarbetare mot högt uppsatta mål. Som chef behöver du vänja dig vid att leda i orostider.

Alexandra Sjöström

”Det är bara att vänja sig och acceptera läget. Allt går snabbare nu och det kommer fortsätta så. Det har både med digitaliseringen och omvärldsläget att göra”, säger Alexandra Sjöström, leg. psykolog och organisationskonsult på företagshälsoföretaget Feelgood.

”Att vi är i orostider ser vi starkt inom företagshälsovården. Människor är ängsligare och det ger följdeffekter som stress, dålig sömn, att man både äter och tänker sämre och kanske dricker mer.”

Det som behövs, menar hon, är ett ledarskap som anpassar sig till den rådande situationen, som stimulerar välbefinnande och prestation. Det handlar ett ledarskap som skapar psykologisk trygghet i gruppen, där medarbetarna kan säga sin mening utan att behöva vara rädda för repressalier.

Detta sätt att leda har ett namn – transformativt ledarskap – och bygger på att du som ledare har en vision som du tydligt kommunicerar, att du initierar nya idéer – både dina egna och andras samt att du är en förebild och visar omtanke, lyssnar och coachar. Att visa medmänsklighet och hygglighet i sin roll som chef har en avgörande betydelse för medarbetarnas välbefinnande.

”För ett team eller enskilda medarbetare som befinner sig på gränsen till psykisk ohälsa kan ledarens beteende få medarbetaren eller teamet att tippa över åt ena eller andra hållet”, säger Alexandra Sjöström.

När en medarbetare inte mår bra är det chefens uppgift att våga lyfta frågan, lyssna och agera i situationen. Som chef stöttar du medarbetaren med arbetsmässiga frågor, informerar om vilket stöd som finns att tillgå, hjälper till att ordna det, och har regelbundna avstämningar. Det är bra att ha nära kontakt med medarbetaren men, betonar Alexandra Sjöström, det är viktigt att du som chef inte hamnar i terapeutiska samtal, utan anlitar professionell hjälp för detta.

Feelgood har stödsamtal för medarbetare och stöttar också arbetsgivare och chefer i att upptäcka, förebygga och hantera psykisk ohälsa – akut och på sikt.  Alexandra Sjöström menar att det också är viktigt för chefen att ta hand om sig själv för att orka ta hand om andra.
”Om du har en tillvaro som är överkomlig både på jobbet och privat minskar det den totala oron på arbetsplatsen.”

 

Alexanda Sjöström, psykolog och organisationskonsult

10 tips för att orka leda i oroliga tider:

1. Träna. Allt blir bättre med träning. Du minskar nivåerna av stresshormoner, ökar nivåerna av må bra-hormoner, stärker kroppen och tänker klarare efteråt. Sömnen blir bättre, och du får också bättre självförtroende.

2. Sov. Sömnen är A och O för ditt välbefinnande. Prioritera den. Din återhämtning är viktig för att du ska må bra och orka.

3. Ät ordentligt och på regelbundna tider. Du får en jämn blodsockerkurva och därmed ett jämnare humör.

4. Gör annat än att jobba. Satsa på lustfyllda och kravlösa aktiviteter som ger dig energi. Att växla aktivitet ger återhämtning.


5. Hitta tid för nedvarvning. Det gör du bland annat genom att hålla kvällarna så fria från åtaganden som möjligt. Ha tyst tid. Reflektera.

6. Umgås med familj och vänner. Att vara med människor som gillar dig skapar välbefinnande och minskar stress.

7. Ta hjälp. Ensam är inte stark.Feelgood stöttar arbetsgivare och chefer i att upptäcka, förebygga och hantera psykisk ohälsa – akut och på sikt. Ta också hjälp av din egen chef. Släpp in honom eller henne som ett stöd i dina utmaningar.

8. Skaffa dig ett nätverk av chefskolleger. Att känna igen sig i andra och bolla problem tillsammans ger nya infallsvinklar och boostar självförtroendet.

9. Acceptera läget. Livet och jobbet går inte alltid att kontrollera. Livet blir som det blir ibland. Försök se vad du kan lära av situationen. Pröva att agera med nyfikenhet.

10. Involvera medarbetarna. Var tydlig inför medarbetarna med att du inte har alla svar. Involverade medarbetare ger ökat engagemang, fler idéer, ökad kommunikation och mer effektivitet.

Källa: chef.se