Hoppa till huvudinnehåll
Man med kort hår som är bekymrad

Att hantera oro och kris

Att leva med osäkerhet och nya orosmoln i horisonten när något vi fått vänja oss vid de senaste åren. Vi har tagit oss igenom en pandemi, är mitt inne i en klimatkris, upplever krig i vårt närområde, och har drabbats av höjda räntor och skenande elpriser. 

Att hantera kris är något vi är psykologiskt rustade för, vår överlevnadsinstinkt sätter in och vi biter ihop och stålsätter oss till faran är över. Det tar på krafterna men vi klarar ofta mer än vi tror.

Men vad händer när krisen inte är övergående, utan nya kriser och orosmoln avlöser varandra? Hur länge orkar vi bita ihop?

Hur påverkar det oss konkret i vardagen

Kriserna har berört och kommer beröra oss alla, och de påverkar oss konkret i vardagen. Det är möjligt att det också hjälpt till att normalisera behovet av stöd. Vi har sett en markant ökning av kontakter med psykolog under det andra kvartalet 2022 (från 8% till 23% av bokade besök), fördelningen mellan män och kvinnor har också förändrats från att vara övervägande kvinnor (71%) under första kvartalet, till att nu vara en majoritet män som söker kontakt med psykolog (53%).

Vi behöver såklart rusta oss för att klara av den oro och oförutsägbarhet som kommer. Dels handlar det om att hantera oron i stunden, men också att fatta kloka och långsiktiga beslut som kan förebygga negativa konsekvenser i vår vardag. 

Många har tendensen att försöka ignorera oro eller stress, distrahera sig med annat och kanske också döma sig själv för att man går omkring och oroar sig. Andra blir väldigt påverkade av känslan och tenderar att leta snabb lindring och fatta kortsiktiga beslut som istället gör situationen värre på sikt. Om de strategierna blir en vana kan det på sikt påverka hälsan. Vi behöver hitta mer funktionella och långsiktiga strategier för att hantera kris och alla känslor kopplade till det. 

När vi drabbas av starka känslor behöver vi därför först: 

  1. Uppmärksamma – Vad är det jag känner? 
  2. Acceptera – Det är ok att känna så, det finns en anledning.
  3. Reglera – Andas, ta en paus, komma tillbaka i lugnt läge.

För att kunna fatta kloka och långsiktiga beslut måste vi först skruva ner volymen på känslan. Inte försöka bli av med den helt, men komma ner i varv i ett läge där vi tänker lite klarare. I stunden handlar det om att andas, tänka tankar som gör en lugn, och att söka socialt stöd. Motion och rörelse är ett utmärkt sätt för kroppen och tankarna att komma lite mer i balans. 

När känslan har svalnat lite kan vi reflektera och fatta beslut.

-    Vad är det som oroar mig? 
-    Kan jag göra något åt det, eller behöver jag acceptera läget som det är?
-    Behöver jag stöd av någon?

Det är okej att känna som vi känner

I de fall där orsaken till oron orsakas av något som ligger utanför vår kontroll behöver vi jobba med acceptansen för det. Påminna oss om att det är ok att känna som vi känner, och att vi inte har makt att påverka situationen. Strategin för att hantera den typen av oro och kris handlar främst om att ha omsorg om sig själv och prioritera aktiviteter som man tycker om och mår bra av, för att få återhämtning i vardagen som kan balansera för den belastningen krisen innebär. Det kanske låter självklart, men när vi mår som sämst är då vi tenderar att prioritera bort just de sakerna. Det är också därför vi behöver omgivningens stöd att komma iväg till gymmet, eller prioritera umgänge med våra vänner.

Ibland räcker inte ens egna strategier till, och oron börjar påverka ens vardag mer och mer. Då kan du behöva hjälp av en psykolog eller terapeut för att hantera situationen.