Hoppa till huvudinnehåll
grupp män i möte

Arbetsgrupper behöver handledning

En arbetsgrupp är aldrig starkare än den svagaste länken. Det kan få ödesdigra konsekvenser för arbetsplatsen när en grupp råkar ut för att en person blir beroende av alkohol eller droger. Ofta innebär det att hela arbetsgruppen behöver hjälp. Läs här om två arbetsplatser som på ett bra sätt hanterat medarbetare med skadligt bruk, och där man gett professionellt stöd till arbetsgruppen runt medarbetaren.  

Tillit och förtroende

Karin arbetar på en skola. Hon hade under några år ofta blivit sjukskriven av en läkare på vårdcentralen. Under ett helt år försökte arbetsgivaren och försäkringskassan att nå läkaren utan att få kontakt eller uppföljning av sjukskrivningsperioderna. Till slut hänvisade Ulla, som var biträdande rektor, Karin till företagshälsan eftersom det gått så långt utan att någon utredning blivit av. Vid provtagning visade det sig att Marianne överkonsumerade alkohol.

– Eftersom Karin varit sjukskriven ofta, drabbades arbetsgruppen av korttidsfrånvaron, berättar Ulla. 

Det skapade irritation och frustration. Gruppen upplevde att man inte kunde lita på Karin, men förstod inte vad det berodde på, man kanske misstänkte, men var inte säker.

– Karin dök aldrig upp berusad, utan var frånvarande istället. Det gjorde det svårare att förstå, säger Ulla. 

Det har heller inte funnits andra relationsproblem, utan gruppen har hela tiden fungerat bra och hittat en bra balans i att jobba tillsammans. Alla i gruppen bryr sig genuint om varandra. Det har också bidragit till att de varit mer oroliga. Samtidigt som de försökt stötta Karin, har de brytt sig om varandra.

– Oron riktades mycket mot mig som chef, berättar Ulla. Vad är det som händer? Varför förändras inget? Det var faktiskt det svåraste, att inte kunna berätta för arbetsgruppen vad som hände. 

Hon är nöjd med att hon agerade snabbt när det väl blev känt hur det låg till. Efter en vecka hade de en tid bokad hos Alna, specialister på skadligt bruk inom Feelgood.

– Det var jätteskönt att det hände saker snabbt. Det var bra att jag var noga med att Karin skulle gå till företagshälsan för provtagning, även om jag kunde varit snabbare med att få henne dit. Det kanske inte hade förhindrat det skadliga bruket, men det skulle ha upptäckts tidigare. 

Ulla berättar att när arbetsgruppen väl fick veta hur det låg till, var det nästan som att de ”pustade ut”.

– Först efter grupphandledningen förstod de att de hade behövt prata om det här som vi hade varit en del av, berättar Ulla. Det gav större förståelse och bättre kunskap. Det hade också en avdramatiserande effekt. En av dem sa ”Jag trodde inte att jag behövde säga så mycket som jag behövde”. Det var viktigt för gruppen att få sätta ord på besvikelser och känslor under handledning av en erfaren handledare för att fokusera på lösningar och på att se framåt.

– Jag tycker att vi fick väldigt bra hjälp och stöd av Alna. Det var väl värt kostnaden att ha en bra samarbetspartner. Det är ju inte så ofta man stöter på den här typen av problem. Då är det mycket värt att ha någonstans att vända sig, avslutar Ulla.

Lögner och brott

På en kirurgavdelning arbetar Mats. På en sådan arbetsplats har man nära till drogerna. Man upptäckte att det fattades läkemedel och agerade då snabbt. Mats blev delgiven misstanke och avstängd. Situationen var problematiskt eftersom det saknades narkotika men inte fanns bevis. Mats förnekade stölderna in i det längsta men till slut visade det sig att han hade ett skadligt bruk, och han erkände. Situationen var allvarlig och arbetsgruppen behövde stöd och information.

– Gruppen som var involverad i problemen kring Mats fick grupphandledning. Men det var också viktigt för oss att ha en allmän diskussion utifrån problematiken, eftersom vi är en yrkesgrupp som har nära till droger, säger Marianne som är avdelningschef. Den diskussionen hade vi med hela gruppen. 

I den här gruppen var det flera som undrade om de kunnat ingripa tidigare, och vad de hade kunnat göra.

– Mats visade inga tydliga tecken på att han inte mådde bra, förklarar Marianne. Vi har blivit medvetna om nu att det varit väldigt svårt att hantera. 

Det hela slutade med att Mats sa upp sig själv, efter att ha fått hjälp med sitt skadliga bruk/beroende.

– Det är tragiskt, men vi fick ändå en bra avslutning på det hela med hjälp av Alna, berättar Marianne. Vi fick en väldigt bra allmän information om skadligt bruk och beroende som riktades mot hela arbetslaget. En mindre grupp som arbetat nära personen fick sedan stöd och handledning kring händelserna. Det var mycket uppskattat och vi har upplevt ett stort engagemang från Alna. Samarbetet har fungerat jättebra, avslutar Marianne.

Not: Namnen är avidentifierade